Dzień Otwartych Drzwi w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego.

Spacerkiem po „Jedynce”

Dzień Otwartych Drzwi w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego

w Polkowicach to przedsięwzięcie adresowane  do rodziców i przyszłych uczniów. Celem było zaprezentowanie  oferty edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej szkoły.

  Dzień Otwarty zorganizowano 5 marca 2015 r.,  w sobotę, aby rodzice  wraz z dziećmi mogli odwiedzić szkołę i zapoznać się z ofertą.

   Gości przywitała wicedyrektor do spraw dydaktycznych pani Beata Mazurek. Goście obejrzeli gabinety przedmiotowe, sale edukacji wczesnoszkolnej, salę zabaw, salę gimnastyczną, bibliotekę, świetlicę, gabinet logopedyczny, gabinet terapii metodą EEG Biofeedback, metodą Wankego i gabinety przedmiotowe.

  Spacerek po „ Jedynce”  rozpoczęto od wspólnej zabawy chustą animacyjną i obejrzenia zabawek edukacyjnych zgromadzonych na parterze. Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej  opowiedziały o pierwszym etapie kształcenia, pokazały gościom podręczniki do klasy pierwszej, ciekawe pomoce dydaktyczne, dzieci mogły  „przymierzyć się” do ławek. Obejrzano wystawę prac plastycznych, instrumentów  muzycznych i ciekawe eksponaty przyrodnicze. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się prezentacja gabinetu matematycznego. Dużą radość sprawiły pląsy zuchowe i zabawa w sali zabaw. Rodzice mogli obejrzeć świetlicę szkolną pełną zabawek i ciekawych gier stymulujących rozwój dziecka. Na pytania rodziców  odpowiadały  wicedyrektor do spraw dydaktycznych  i pedagog szkolny.

Po zabawie w sali zabaw zaproszono dzieci na słodkie co nieco. Pożegnaliśmy naszych gości  balonikami „SP –1”

Bookmark the permalink.

Comments are closed.