„Dzień Matematyki”.

 Dnia 10.06.2019r. odbył się szkolny turniej dla klas szóstych „Dzień Matematyki”. Celem turnieju było promowanie matematyki jako nauki atrakcyjnej, mającej zastosowanie w wielu dziedzinach.

Uczniowie podzieleni na grupy brali udział w następujących konkurencjach: tworzenie brył z kostek przestrzennych „Happy”, konstruowanie modeli zadanych brył z zestawów manipulacyjnych „Kugeli”, układanie zadanych wzorów z „Tangramów”, rozwiązywanie łamigłówek, krzyżówek, odpowiadanie na pytania dotyczące teorii matematyki.

Wszystkie konkurencje oceniane były przez komisję zgodnie z ustalonymi kryteriami.

Zespoły klasowe otrzymały pamiątkowe dyplomy i słodycze, które ufundowała Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach.

Turniej przygotowały i przeprowadziły: E. Prokopowicz, A.Walkowiak.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.