• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W KLASIE IIA, PRZEDSTAWIENIE JASEŁKOWE PT. “PRZY ŻŁÓBKU”

Dnia 30.01.2014 r. w  klasie II a , odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci  z tej okazji przygotowały przedstawienie jasełkowe pt. „ Przy żłóbku”.

części artystycznej spotkania uczniowie zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, teatralne i wokalne. Następnie wręczyły upominki, wykonane własnoręcznie, złożyły życzenia i zaprosiły babcie i dziadków do wspólnego śpiewania kolęd.

Uroczystość była  bardzo udana . Babcie i dziadkowie miło i radośnie spędzili czas z wnukami .Na uroczystość przybyli goście oraz rodzice, którzy aktywnie zaangażowali się  przygotowanie  spotkania.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.