Stołówka szkolna

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Rok szkolny 2021/2022

Wpłaty za obiady w szkolnej stołówce są dokonywane przelewem na konto bankowe: 

 87 1020 3017 0000 2702 0166 6874

Kwotę do zapłaty za obiady rodzic / opiekun otrzyma drogą elektroniczną

na e-dziennik.

W tytule wpłaty należy podać za kogo jest wniesiona opłata, tj. imię i nazwisko ucznia, klasa oraz miesiąc , za który dokonywana jest wpłata

Prosimy o dokładne wpłaty, żeby uniknąć na koniec roku zwrotów i dopłat.

Wpłaty na konto natęży dokonywać najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc

WAŻNA INFORMACJA!!!

OPŁATA ZA MIESIĄC MAJ WYNOSI 110,00 ZŁ (20 DNI)

 

                                 

UWAGA!

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać

 u intendentki najpóźniej do godziny 8:00 danego dnia.

Niezgłoszona nieobecność na obiedzie nie podlega zwrotowi kosztów.

W przypadku zorganizowanych wycieczek klasowych nieobecność dziecka również zgłaszają rodzice  z 2 dniowym wyprzedzeniem

Kontakt  intendent: Tel. 76 746 57 95  stolowka@sp1.polkowice.pl                      

Obiady wydawane są w godzinach 11.35 – 14.40

Jadłospis

Oświadczenie o rezygnacji z posiłków.

Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia na obiady.

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W POLKOWICACH

Comments are closed.