• Kartaka dla górników
 • 1.W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1967) wprowadza się od 2 listopada 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki poza czasem zajęć edukacyjnych, czyli:
  a ) podczas przerw śródlekcyjnych,
  b) w czasie przebywania w szatniach,
  c) przemieszczania się między pomieszczeniami, w sytuacji braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m.

 • 2.Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS bezwzględnie obowiązują zasady:
  a) higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  b) nie można wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Stołówka szkolna

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Rok szkolny 2021/2022

Wpłaty za obiady w szkolnej stołówce są dokonywane przelewem na konto bankowe: 

 87 1020 3017 0000 2702 0166 6874

Kwotę do zapłaty za obiady rodzic / opiekun otrzyma drogą elektroniczną

na e-dziennik.

W tytule wpłaty należy podać za kogo jest wniesiona opłata, tj. imię i nazwisko ucznia, klasa oraz miesiąc , za który dokonywana jest wpłata

Prosimy o dokładne wpłaty, żeby uniknąć na koniec roku zwrotów i dopłat.

Wpłaty na konto natęży dokonywać najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc

WAŻNA INFORMACJA!!!

Opłata za obiady w m-cu Grudniu będzie obliczana indywidualnie wiadomość jaka kwota do zapłaty zostanie przesłana na e-dziennik

OPŁATA ZA OBIADY W LISTOPADZIE WYNOSI:

                                      81,00 zł( 18 dni)

UWAGA!

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać

 u intendentki najpóźniej do godziny 8:00 danego dnia.

Niezgłoszona nieobecność na obiedzie nie podlega zwrotowi kosztów.

W przypadku zorganizowanych wycieczek klasowych nieobecność dziecka również zgłaszają rodzice  z 2 dniowym wyprzedzeniem

Kontakt  intendent: Tel. 76 746 57 95  stolowka@sp1.polkowice.pl                      

Obiady wydawane są w godzinach 11.35 – 14.40

Procedura-bezpieczeństwa-w-stołówce-szkolnej-w-Szkole-Podstawowej-nr-1-im-1

JADŁOSPIS

 
 

Obiady wydawane są w godzinach 11.35 – 14.40


Pobierz:

Karta zapisu na obiady


JADŁOSPIS   

                      

Jadłospis może ulec zmianie. Stołówka szkolna przygotowuje posiłki w/g określonych technologii dla dzieci zdrowych bez przeciwwskazań zdrowotnych

GRAMATURY POSIŁKÓW

Porcja mięsa: 100g—150g( w zależności od rodzaju dania), Porcja zupy: 300g— 350g , Porcja dodatku skrobiowego: 120g—150g( kasza, ryż, makaron),Porcja ziemniaków: 250g, Porcja surówki lub warzyw gotowanych: 100g—150g, Kompot: 250g, Pieczywo: 20g( dodatek węglowodanowy)

 

Oznaczenia alergenów występujących w posiłkach  

Oświadczenie o rezygnacji z posiłków.

Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia na obiady.

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W POLKOWICACH

Comments are closed.