Stołówka szkolna

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Rok szkolny 2020/2021

Wpłaty za obiady w szkolnej stołówce są dokonywane przelewem na konto bankowe: 

 87 1020 3017 0000 2702 0166 6874

Kwotę do zapłaty za obiady rodzic / opiekun otrzyma drogą elektroniczną

na e-dziennik.

W tytule wpłaty należy podać za kogo jest wniesiona opłata, tj. imię i nazwisko ucznia, klasa oraz miesiąc , za który dokonywana jest wpłata

Prosimy o dokładne wpłaty, żeby uniknąć na koniec roku zwrotów i dopłat.

Wpłaty na konto natęży dokonywać najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc

Opłata za obiady WRZESIEŃ 94,50zł (21 dni)

UWAGA!

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać

 u intendentki najpóźniej do godziny 8:00 danego dnia.

Niezgłoszona nieobecność na obiedzie nie podlega zwrotowi kosztów.

W przypadku zorganizowanych wycieczek klasowych nieobecność dziecka również zgłaszają rodzice  z 2 dniowym wyprzedzeniem

Kontakt  intendent: Tel. 76 746 57 95  stolowka@sp1.polkowice.pl                      

Obiady wydawane są w godzinach 11.35 – 14.40

Procedura-bezpieczeństwa-w-stołówce-szkolnej-w-Szkole-Podstawowej-nr-1-im-1

JADŁOSPIS

JADLOSPIS-02.09-10.09.21R-1

 
 

Obiady wydawane są w godzinach 11.35 – 14.40


Pobierz:

Karta zapisu na obiady

 


                 JADŁOSPIS   

 

                      

Jadłospis może ulec zmianie. Stołówka szkolna przygotowuje posiłki w/g określonych technologii dla dzieci zdrowych bez przeciwwskazań zdrowotnych

GRAMATURY POSIŁKÓW

Porcja mięsa: 100g—150g( w zależności od rodzaju dania), Porcja zupy: 300g— 350g , Porcja dodatku skrobiowego: 120g—150g( kasza, ryż, makaron),Porcja ziemniaków: 250g, Porcja surówki lub warzyw gotowanych: 100g—150g, Kompot: 250g, Pieczywo: 20g( dodatek węglowodanowy)

 

Oznaczenia alergenów występujących w posiłkach  

PDF Embedder requires a url attribute

Oświadczenie o rezygnacji z posiłków.

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W POLKOWICACH

Comments are closed.