Logopeda

Godziny zajęć logopedy szkolnego

Od 2.09.2020

 

 

Sala 60

 

 

Dzień tygodnia Godzina
poniedziałek

12.50-16.20

 

wtorek

11.45-16.20

 

środa

12.50-16.20

 

czwartek

11.45-16.20

 

piątek

11.45-15.25
 

Prezentacja

Motywacja do ćwiczeń w domu

 
 

Droga do zwycięstwa !

 Poniższy rysunek przedstawia kroki (etapy w terapii), które musi przejść  każde dziecko  biorące udział w zajęciach, by osiągnąć umiejętność poprawnej wymowy. Dotyczy to utrwalenia prawidłowej realizacji jednej głoski. Jeżeli zaburzona jest wymowa większej ilości głosek, dziecko musi zdobyć kilka takich szczytów.

 Droga jest trudna, ale osiągnięcie każdego poziomu to sukces zarówno dla dziecka jak i logopedy. Warto, by rodzice wiedzieli, jakie stopnie osiągnęło już dziecko, by wspomóc je w utrwalaniu kolejnej partii ćwiczeń i docenić efekty terapii, nawet te najmniejsze.

 

Piramida

 

 

 


 

 „Wiosna malowana wierszem”

14 maja 2018 r. w bibliotece szkolnej odbyła się uroczystość wręczenia nagród w międzyprzedszkolnym konkursie literackim „Wiosna malowana wierszem”, który przeprowadzony był w ramach realizacji projektu logopedycznego. Skierowany był on do dzieci przedszkolnych z najstarszych grup wiekowych oraz ich rodziców. Konkurs miał na celu rozbudzenie twórczości poetyckiej i wyobraźni uczniów, zwrócenie uwagi na piękno naszej ojczystej mowy, wzbogacenie zasobu słownictwa i rozwijanie mowy. Na konkurs napłynęły  prace z polkowickich placówek oświatowych. Wszystkie prace były na bardzo wysokim poziomie.

IMAG1720

Jury przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce

Radosław Macyszyn- PM 3 ( dzieci starsze)

Julian Musielak- OP przy SP 1 ( dzieci młodsze)

II miejsce

Agata Sitnik- OP przy SP 2( dzieci starsze)

Natan Sokalski- OP przy SP 1( dzieci młodsze)

III miejsce

Julia Wesołek- PM 3 ( dzieci starsze)

Franciszek Romanowski -PM 3 ( dzieci młodsze)

Maja Romanowska-PM 3( dzieci młodsze)

Wyróżnienia:

Blanka Rezler- PM 4 ( dzieci starsze)

Wojciech Bisiakowski -PM 3 ( dzieci starsze)

Antoni Gołda – PM 3 ( dzieci młodsze)

Nagrodzeni otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora konkursu. Po wręczeniu nagród uczestnicy spotkania zwiedzili najciekawsze miejsca naszej szkoły . Najwięcej czasu przedszkolaki spędziły na Sali Zabaw.

 

 

 


 


 

 „Słowo ukryte w obrazku”

 

W  marcu 2018 r. odbyło się podsumowanie  gminnego konkursu logopedyczno-plastycznego „Słowo ukryte w obrazku”, który miał na celu rozbudzenie twórczości plastycznej i wyobraźni uczniów, zwrócenie uwagi na piękno naszej ojczystej mowy, wzbogacenie zasobu słownictwa i rozwijanie mowy, szczególnie u dzieci z trudnościami w mówieniu. Skierowany był do uczniów klas I-III. Na konkurs napłynęło 65 prac ze wszystkich polkowickich szkół podstawowych. Jury przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

KATEGORIA : KLASY I

I miejsce-Zofia Dzieciątkowska, kl. I c- SP 1

II miejsce- Patrycja Skrzydłowska, kl. I b -SP 4

III miejsce- Maja Krzeszowska, kl. I a- SP 1

Wyróżnienia:

Szymon Florek, kl. I d- SP 3

Wiktor Szymaszek, kl. I b- SP 1

KATEGORIA : KLASY II

I miejsce- Laura Sobczak, kl. II c- SP 2

II miejsce – Amelia Płonka, kl. II c- SP 2

II miejsce- Katarzyna Madej, kl. II a- SP 1

III miejsce- Bartłomiej Przybylski –SP 3

Wyróżnienie- Julia Sznajdrowicz, kl. II a- SP 1

KATEGORIA : KLASY III

I miejsce- Daniela Wojcińska, kl. III b- SP 1

II miejsce- Antoni Teper, kl. III a- SP 3

Kornelia Łowkis-Stec, kl. III e- SP 1

III miejsce- Jacek Kosior- SP 3

Nagrody rzeczowe ufundowała Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Polkowicach.

 

Organizatorzy

 

Procedura przyjmowania uczniów na terapię logopedyczną w szkole Podstawowej nr 1 w Polkowicach

 

 

 1. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

 

 1. O udziale w zajęciach logopedycznych decyduje logopeda szkolny na podstawie badania diagnostycznego.

 

 1. Logopeda diagnozuje wszystkie dzieci z klas pierwszych i oddziału przedszkolnego we wrześniu każdego roku szkolnego. Dzieci zgłaszane przez rodziców, nauczycieli, pedagoga, psychologa diagnozowane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu zgłoszenia.

 

 1. Objęcie ucznia zajęciami logopedycznymi wymaga pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów.

 

 1. Wyrażenie zgody jest równoznaczne z zobowiązaniem, że dziecko będzie uczęszczało na zajęcia regularnie. Każda nieobecność na zajęciach powinna być przez rodzica usprawiedliwiona.

 

 1. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności powodują skreślenie z listy dzieci uczęszczających na terapię i objęcie  terapią następnego dziecka z listy dzieci oczekujących w kolejce i potrzebujących pomocy.

 

 1. Logopeda udziela rodzicom wskazówek do pracy z dzieckiem w domu za pośrednictwem zeszytów ćwiczeń logopedycznych.

 

 1. Rodzice uczniów/prawni opiekunowie mając na celu dobro dziecka zobowiązani są do regularnego kontynuowania terapii logopedycznej i wykonywania zalecanych przez logopedę ćwiczeń z dzieckiem w domu ( materiały do ćwiczeń otrzymują dzieci podczas zajęć).

 

 1. Rodzice uczniów/prawni opiekunowie mogą uzyskać informacje o postępach dziecka w terapii w trakcie indywidualnych spotkań z logopedą w godzinach pracy logopedy oraz w czasie dyżurów pełnionych podczas konsultacji nauczycielskich zgodnie z harmonogramem konsultacji.

 

 1. Liczba uczestników zajęć logopedycznych  wynosi do 4 uczniów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie.

 

 1. Dzień tygodnia, godziny, częstotliwość zajęć ustala logopeda.

 

 1. Udział ucznia w zajęciach logopedycznych trwa do czasu złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia pomocą.

 

 1. Uczeń może zostać wypisany z zajęć również na pisemny wniosek rodzica/opiekuna.

 

APEL DZIECKA DO RODZICÓW

 

Mamo! Tato!

Wiem, że mnie kochacie. Tak wiele robicie dla mnie. Czy wiecie jednak, że dla mojego harmonijnego rozwoju potrzebna jest mi także umiejętność poprawnego posługiwania się mową?

A zatem:

Zróbcie wszystko, bym mówił(a) poprawnie- nie chcę, by śmiały się ze mnie inne dzieci…

Bądźcie cierpliwi, gdy coś mi się nie udaje. Nie zniechęcajcie się.

Ćwiczcie ze mną- codziennie, systematycznie, niezbyt długo. Powtarzając wielokrotnie zadany przez logopedę materiał, urozmaicajcie mi ćwiczenie zabawą.

Przygotowujcie ze mną zalecony materiał ćwiczeniowy tak, by logopeda był ze mnie zadowolony, bo zależy mi na jego uznaniu.

Nie dajcie się nabrać, gdy próbuję się wymigać od ćwiczeń swoimi wykrętami-bądźcie konsekwentni. Tego potrzebuję.

Nie przerywajcie  rozpoczętej terapii- pomóżcie mi, bym mówił(a) poprawnie!

 

Wasza córka

Wasz syn

 

ZASADY SKUTECZNEJ TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

 

Rodzicu :

 • Terapia logopedyczna jest procesem.
 •  Jej skuteczność zależy od współpracy logopedy z dzieckiem oraz rodzicem.
 • Spotkanie dziecka z logopedą nie jest jedynym i wystarczającym elementem terapii.
 •  Bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w systematyczne ćwiczenie z dzieckiem. W tym celu logopeda po  zajęciach przekazuje dziecku zestaw ćwiczeń, jakie powinno wykonywać codziennie do kolejnego spotkania.
 • Brak ćwiczeń przez dłuższy czas, to brak postępów w terapii.
 • Rodzice/opiekunowie uczniów mając na celu dobro dziecka powinni  przeprowadzić konsultacje specjalistyczne (zgodnie z zaleceniem logopedy) konieczne do określenia przyczyn trudności dziecka i ukierunkowujące pracę terapeutyczną.
 • Udział dziecka w zajęciach trwa do momentu złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia  pomocą logopedyczną.
 • Rodzice mogą uzyskać informację o postępach dziecka w godzinach pracy logopedy.

Stały kontakt z logopedą i zaangażowanie się rodziców/opiekunów w program terapii pomoże osiągnąć sukces dzieciom. Dlatego zapraszam Państwa do systematycznego zaglądania do zeszytów, motywowania dziecka do pracy w domu  oraz konsultacji.

 

 

 


 

Pliki do pobrania

Wersja DOC

 

JAK MOGĘ POMÓC DZIECKU
JAK MOGĘ ROZWIJAĆ MOWĘ SWOJEGO DZIECKA
PROPOZYCJE ĆWICZEŃ APARATU ARTYKULACYJNEGO

 

Wersja PDF

JAK MOGĘ POMÓC DZIECKU
JAK MOGĘ ROZWIJAĆ MOWĘ SWOJEGO DZIECKA
PROPOZYCJE ĆWICZEŃ APARATU ARTYKULACYJNEGO

Comments are closed.