• KOMUNIKAT 6/2021


    W okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r.:

    1. Uczniowie klas I-VIII będą kontynuowali naukę  zdalną.
    2. Wszystkie informacje na bieżąco będą pojawiały się na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebooka.

Bezpieczny Dolnoślązak

W ramach programu “Bezpieczny Dolnoślązak” dzieci z naszej szkoły przygotowały pracę na temat “O czym mówią znaki drogowe”:

„Bezpieczny Dolnoślązak” to inicjatywa ukierunkowana na edukację dla bezpieczeństwa poprzez :

• nabycie i utrwalenie praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznego zachowania oraz umiejętność współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

• wsparcie szkół w projektowaniu działań ćwiczeń –mających na celu podniesienie świadomości uczniów na temat bezpiecznych zachowań

Realizacja programu pozwoli uczniom dolnośląskich szkół z różnych poziomów edukacyjnych, nabyć i utrwalić praktyczne umiejętności w zakresie bezpiecznego zachowania, wykorzystania ich w sytuacjach życia codziennego( w tym w sytuacjach zagrożenia) oraz w działaniach przy współpracy z różnego rodzaju służbami i organizacjami.

Proponowane obszary realizacji Programu

– bezpieczny Internet (jak korzystać z Internetu – potencjalne zagrożenia);

– bezpieczna droga (zasady ruchu drogowego, umiejętności poruszania się w sytuacjach dnia codziennego oraz zagrożeń);

– pierwsza pomoc (znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy poprzez praktyczny udział w warsztatach);

– bezpieczne środowisko odpady, zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia wód (omówienie problematyki ochrony środowiska, zasobów naturalny oraz przyrodniczych);

– bezpieczny wypoczynek (istota zagrożeń w zimie oraz latem, pokaz praktycznych umiejętności jak unikać zagrożeń oraz jak się zachować w sytuacji zagrożenia);bezpieczeństwo w lesie, w górach, nad wodą; bezpieczna wycieczka szkolna;

– zagrożenia bezpieczeństwa (jak się zachować w sytuacjach niespodziewanych – pożar, powódź, gradobicie, silne wiatry);

– podstawy samoobrony (zasady samoobrony, zachowania w sytuacji zagrożenia od osób trzecich, nauka bezpiecznej obrony);

– oszustwa domowe;

– bezpieczny autobus, tramwaj i inne środki komunikacji;

– wykorzystanie nowoczesnych technologii edukacyjnych w realizacji zadań z obszaru edukacji dla bezpieczeństwa;

– osoby niepełnosprawne w sytuacjach zagrożenia

źródło:/https://umwd.dolnyslask.pl/bezpieczny-dolnoslazak/

Comments are closed.