Bezpieczny Dolnoślązak

I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Cykl zajęć lekcyjnych

a) poznajemy Sieciaki obrońców Internetu

W ramach programu Bezpieczny Dolnyślązak przeprowadzono w klasach I-VIII szereg działań obejmujących wiedzę dotyczącą bezpiecznego internetu.

W ramach lekcji uczniowie poznali Sieciaki Ajpi, Spociaka, Netkę i Kompela – dzieciaki znające zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Za  pomocą filmów edukacyjnych pt. Misja bezpieczny internet, uczniowie nauczyli się:  

1. Jak chronić  swoją prywatnośc w sieci. 

2. Jak zadbać o wizerunek w sieci. 

3. Jak nie ufać osobom poznanym w sieci. 

4. Szanować innych w sieci. 

Grając w gry edukacyjne na stronie sieciaki.pl mieli okazję poznać największe zagrożenia internetu w postaci Czystego Zła i jego pomocników. 

  1. Kradzieja – złodzieja internetowego 

2. Kłamacza – oszusta internetowego 

3. Bełkota – hejtera internetowego 

4. Śmieciucha – spamera internetowego 

Na koniec zajęć w ramach utrwalania zdobytej wiedzy uczniowie rozwiązywali quizy.

b) poznajemy Interlandię wirtualną ojczyznę Asów Internetu

W ramach wykorzystania gier online w procesie dydaktycznym uczniowie pozanli zasady bezpieczeństwa w internecie i sposoby bezpiecznego udziału w internetowej społeczności  

Na zajęciach uczniowie korzystając z internetowej platformy ASY INTERNTU poznawali wszytkie wyspy BEZPIECZNEGO INTERNETU: 

1. Niebieską  wyspę  rozsądku  w  sieci,  gdzie  nauczyli  bezpiecznie  udostępniać  materiały  w  sieci  za  pomocą  poczty  elektronicznej.

2. Czerwoną  wyspę  uważności  w  sieci,  gdzie  nauczyli  się  jak  nie  dać  się  oszukać  i  wykorzystać  przez  przestępców.

3. Żółtą wyspę siły w sieci – gdzie nauczyli się jak chronić swoją prywatność w sieci oraz jak zabezpieczać własne dane.

4. Zieloną wyspę życzliwości w sieci – gdzie nauczyli się zasad NETYKIETY.

W trakcie gry zmagali się z hakerami, wyłudzaczami danych, niedyskretnymi udostępniaczami i hejterami. Te zajęcia nauczyły uczniów jak radzić sobie z zagrożeniami w realnym świecie.

c) świadomy, cyfrowy obywatel edukacja medialno-cyfrowa

W ramach OSE zajęć przedstawione zostały uczniom zasady ochrony  prywatności w sieci w postaci narzędzi cyfrowych np. ustawień bezpieczeństwa w przeglądarkach internetowych oraz ustawieniach systemu operacyjnego.

W ramach ćwiczeń on-line uczniowie poznali zasady tworzenia bezpiecznych haseł oraz sposoby ochrony swoich kont  internetowych np. Facebooku.

Dzięki zajęciom uczniowie poznali  wartość postaw obywatelskich w klasie i w społeczności szkolnej oraz zobaczyli w jaki sposób za pomocą narzędzi TIK stać się obywatelami cyfrowymi.

2. Klasowa debata “Jak chronią swoje dane”

W ramach zajęć uczniowie nauczyli się chronić osobiste informacje i nabrali właściwych nawyków związanych z zachowaniem prywatności w sieci: 

  1. Poznali definicję danych w osobowych  
  1. Poznali sytuacje dozwolonego udostpniania danych osobowych. 
  1. Poznali niebezpieczne skutki utraty danych osobowych  
  1. Poznali RODO przepisy dotyczące ochorny danych osobowych. 

W ramach podsumowania uczniowie poznali ZŁOTE ZASADY ochrony danych osobowych oraz  odpowiadali na pytania nauczyciela:

Dlaczego należy chronić dane osobowe? 

Czy ważna jest ochrona prywatności? 

3. Realizacja szkolnych projektów

a) “Bezpieczny w sieci”

b) “Szanujmy się w sieci”

W ramach programu Bezpieczny Dolnyślązak uczniowie zdobyli wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z zasobów internwtowych.

II PIERWSZA POMOC

1. Warsztaty pierwszej pomocy dla uczniów.

W ramach programu Bezpieczny Dolnyślązak odbyły się warsztaty pierwszej pomocy w klasach I-III. 

2. Scenki teatralne na temat pierwszej pomocy

W ramach programu Bezpieczny Dolnyślązak uczniowie klas III odegrali scenki dramowe na temat “Jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu”.

3. Poznajemy funkcję apteczki pierwszej pomocy

4. Poznajemy zawody ratujące życie

a) Klasy I-III

W klasach edukacji wczesnoszkolnej w ramach projektu Bezpieczny Dolnyślązak odbyły się zajęcia z doradztwa zawodowego mające na celu zapoznanie uczniów z zawodami ratującymi życie.

b) Klasy IV-VIII

Wywiad z policjantem Komendy Powiatowej Policji w Głogowie

Pytanie 1.

Uczeń: Jak długo pracuje Pan w policji?

Policjant: W policji pracuje już 14 lat.

Pytanie 2.

Uczeń: Czy praca policjanta jest wymagająca? Słyszałem, ze policjanci pracują 24 godziny na dobę.

Policjant: Policjanci pracują na tzw. zmiany. Czasami zdarza się tak, ze ktoś potrzebuje naszej pomocy i wtedy jesteśmy pilnie potrzebni.  Nasza praca polega na służeniu ludziom oraz ratowaniu ich życia i mienia. Zawsze pamiętamy o tym, ze w każdej chwili ktoś może potrzebować naszej pomocy.

Pytanie 3.

Uczeń: Jakie cechy charakteru musi posiadać policjant?

Policjant: Zawód policjanta jest bardzo wymagający. Od kandydatów ubiegających się o pracę w policji wymaga się przede wszystkim odporności na stres, dobrej kondycji fizycznej i psychicznej oraz empatii.

Pytanie 4.

Uczeń: Jakie są wydziały w Komendzie, w której Pan pracuje?

Policjant: Wymienię kolejno: wydział: ruchu drogowego, patrolowo – interwencyjny, dochodzeniowo – śledczy, kryminalny, do walki z przestępczością gospodarcza. W Komendzie Powiatowej Policji w Głogowie pracuje około 200 policjantów.

Pytanie 5.

Uczeń: Jakimi autami jeżdżą policjanci? Czy patrolują ulice tylko radiowozami?

Policjant: Policjanci jeżdżą różnymi autami. Są to radiowozy oznakowane i radiowozy nieoznakowane. Dodatkowo głogowska policja posiada w swoim wyposażeniu łódź patrolową. Poza tym latem policjanci patrolują ulice miasta pieszo lub na rowerach.

W policji występują trzy rodzaje psów: psy patrolowe, psy osmologiczne (tropiące) oraz psy specjalne.

Pytanie 6.

Uczeń: Jaki rodzaj policjantów możemy najczęściej spotkać na ulicach miasta Głogowa?

Policjant: Najczęściej spotykany rodzaj policjantów to policjanci wydziału prewencji, którzy zabezpieczają imprezy masowe, jeżdżą na interwencje. Są to policjanci pracujący w pełnym umundurowaniu policyjnym i poruszający się w radiowozach policyjnych.

– Bardzo Panu dziękujemy za ten wywiad. Życzymy bezpiecznej pracy. – Dziękuję. To był dla mnie zaszczyt odpowiedzieć na wasze pytania. Uważajcie na siebie 🙂

5. Warsztaty dla szkolnej drużyny “Ratownicze Sówki”

Przeszkolenie uczniów klas VI-VII w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej on-line

6. Prowadzenie zajęć z pierwszej pomocy przez szkolną drużynę “Ratownicze Sówki”

Uczniowie z edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zapoznali się z zasadami oraz przećwiczyli praktycznie. Na koniec otrzymali dyplom uczestnictwa w zajęciach.

III BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE

1. “O czym mówią znaki drogowe?”

W szkolnym projekcie edukacyjnym “Bezpieczny Dolnyślązak” biorą również udział uczniowie z klas I-IV. Pomimo trudności z jakimi przyszło im się zmierzyć w trakcie zdalnego nauczania, rewelacyjnie poradzili sobie z realizacją działań. Oto efekty ich pracy:

2. “Jak uniknąć wypadku?”

W ramach programu Bezpieczny Dolnyślązak w klasach IV odbyły się zajęcia z pracownikiem Straży Miejskiej, który w bardzo ciekawy sposób przedstawił uczniom zasady  zachowania się na drogach publicznych.

3. “Zostaję rowerzystą”

W ramach projektu Bezpieczny Dolnyślązak “Mądrość i rozwaga na bezpieczeństwo jedynki się składa” uczniowie klas IV wykonali makiety skrzyżowań.

„Bezpieczny Dolnoślązak” to inicjatywa ukierunkowana na edukację dla bezpieczeństwa poprzez :

• nabycie i utrwalenie praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznego zachowania oraz umiejętność współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

• wsparcie szkół w projektowaniu działań ćwiczeń –mających na celu podniesienie świadomości uczniów na temat bezpiecznych zachowań

Realizacja programu pozwoli uczniom dolnośląskich szkół z różnych poziomów edukacyjnych, nabyć i utrwalić praktyczne umiejętności w zakresie bezpiecznego zachowania, wykorzystania ich w sytuacjach życia codziennego( w tym w sytuacjach zagrożenia) oraz w działaniach przy współpracy z różnego rodzaju służbami i organizacjami.

Proponowane obszary realizacji Programu

– bezpieczny Internet (jak korzystać z Internetu – potencjalne zagrożenia);

– bezpieczna droga (zasady ruchu drogowego, umiejętności poruszania się w sytuacjach dnia codziennego oraz zagrożeń);

– pierwsza pomoc (znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy poprzez praktyczny udział w warsztatach);

– bezpieczne środowisko odpady, zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia wód (omówienie problematyki ochrony środowiska, zasobów naturalny oraz przyrodniczych);

– bezpieczny wypoczynek (istota zagrożeń w zimie oraz latem, pokaz praktycznych umiejętności jak unikać zagrożeń oraz jak się zachować w sytuacji zagrożenia);bezpieczeństwo w lesie, w górach, nad wodą; bezpieczna wycieczka szkolna;

– zagrożenia bezpieczeństwa (jak się zachować w sytuacjach niespodziewanych – pożar, powódź, gradobicie, silne wiatry);

– podstawy samoobrony (zasady samoobrony, zachowania w sytuacji zagrożenia od osób trzecich, nauka bezpiecznej obrony);

– oszustwa domowe;

– bezpieczny autobus, tramwaj i inne środki komunikacji;

– wykorzystanie nowoczesnych technologii edukacyjnych w realizacji zadań z obszaru edukacji dla bezpieczeństwa;

– osoby niepełnosprawne w sytuacjach zagrożenia

źródło:/https://umwd.dolnyslask.pl/bezpieczny-dolnoslazak/

Comments are closed.