• Kartaka dla górników
 • 1.W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1967) wprowadza się od 2 listopada 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki poza czasem zajęć edukacyjnych, czyli:
  a ) podczas przerw śródlekcyjnych,
  b) w czasie przebywania w szatniach,
  c) przemieszczania się między pomieszczeniami, w sytuacji braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m.

 • 2.Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS bezwzględnie obowiązują zasady:
  a) higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  b) nie można wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

“Dyktando biegane w klasie III c”

 

Aby wykorzystać potencjał uczniów swojej klasy III c i urozmaicić nudny i typowy sprawdzian trudnej polskiej ortografii (dyktando), przeprowadziłam dyktando biegane. Aktywizujące, wymagające czytania ze zrozumieniem, prawidłowej wymowy, spostrzegawczości i czujności ortograficznej.

W 3 miejscach na korytarzu szkolnym zawiesiłam tekst dyktanda. Uczniowie zostali losowo dobrani w pary. Jedna osoba była „biegaczem” – musiała podbiec do tekstu, zapamiętać jak największą liczbę poprawnych ortograficznie wyrazów (także znaki interpunkcyjne), podbiec do kolegi „pisarza” i przekazać to, co zapamiętała. “Pisarz” zapisywał to,co uslyszał. Żeby było sprawiedliwie uczniowie naprzemiennie zmieniali role. Po skończonej zabawie, sprawdzaliśmy tekst zapisany z oryginałem i uczniowie liczyli błędy. Dyktando było strzałem w dziesiątkę. Świadczyć o tym mogą pozytywne komentarze dzieci po zajęciach : „Musiałam kilka razy wracać, żeby zapamiętać, ale dałam radę”, “Takie dyktanda są super”. Na pewno będziemy często wracać do takiej formy aktywizujacych zajęć!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.