• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Dwudziestego pierwszego marca 2018 roku klasa IVa oraz IVc udała się z wizytą do Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach.

Opiekunami były Dorota Kołodziejczyk- Iwanowska oraz Dorota Hass.  Na samym początku dzieci odwiedziły dyspozytornię, gdzie dyżurny odbiera zgłoszenia i wysyła wozy strażackie na akcję. Uczniowie wysłuchali ciekawych informacji na temat ciężkiej pracy strażaka, wszyscy  z zapartym tchem słuchali również opowieści o różnych zdarzeniach ratowniczych. Uczniowie przypomnieli sobie numery alarmowe,  wchodzili do ogromnych wozów strażackich. Strażacy opowiadali również o sprzęcie znajdującym się w wozie strażackim. Najbardziej zainteresowało to męską część grupy. W samochodzie można znaleźć m.in. aparatury tlenowe, podstawowy sprzęt ratownictwa medycznego oraz narzędzia do wyważania drzwi. Na placu za budynkiem Straży uczniowie mieli okazję zobaczyć wóz strażacki na sygnale. To była prawdziwa frajda. Po wizycie w Straży, klasy przyspacerowały do McDonald. Tam spędziliśmy wspólnie resztę dnia.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.