• Kartaka dla górników
 • 1.W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1967) wprowadza się od 2 listopada 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki poza czasem zajęć edukacyjnych, czyli:
  a ) podczas przerw śródlekcyjnych,
  b) w czasie przebywania w szatniach,
  c) przemieszczania się między pomieszczeniami, w sytuacji braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m.

 • 2.Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS bezwzględnie obowiązują zasady:
  a) higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  b) nie można wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Druki do pobrania

Pobierz:

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej


Półkolonia w szkole .

Informacje dla rodziców
Turnus I 04-08.01.2021r.
Turnus II 11-15.01.2021 r.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 730 do 1530

Wypełnioną kartę należy złożyć do 18 grudnia 2020 r.
i dokonać opłaty za wyżywienie do 18 grudnia 2020 r. (obowiązkowo 4,50 zł za dzień,
Turnus I – 18,00 zł
Turnus II – 22,50 zł
numer konta: 87 1020 3017 0000 2702 0166 6874.
W tytule płatności należy wpisać: za obiady na półkolonii imię i nazwisko dziecka, szkołę oraz numer turnusu
Rodzic zobowiązany jest pierwszego dnia turnusu podpisać oświadczenie o stanie zdrowia dziecka oraz zaopatrzyć uczestnika w osłonę nosa i ust na cały czas trwania turnusu.
W przypadku występowania choroby przewlekłej mogącej mieć wpływ na przebieg zakażenia należy dostarczyć opinię lekarza o braku przeciwskazań do uczestnictwa w półkolonii.

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA

Comments are closed.