Druki do pobrania

Pobierz:

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej


Półkolonia w szkole .

Informacje dla rodziców
Turnus I 04-08.01.2021r.
Turnus II 11-15.01.2021 r.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 730 do 1530

Wypełnioną kartę należy złożyć do 18 grudnia 2020 r.
i dokonać opłaty za wyżywienie do 18 grudnia 2020 r. (obowiązkowo 4,50 zł za dzień,
Turnus I – 18,00 zł
Turnus II – 22,50 zł
numer konta: 87 1020 3017 0000 2702 0166 6874.
W tytule płatności należy wpisać: za obiady na półkolonii imię i nazwisko dziecka, szkołę oraz numer turnusu
Rodzic zobowiązany jest pierwszego dnia turnusu podpisać oświadczenie o stanie zdrowia dziecka oraz zaopatrzyć uczestnika w osłonę nosa i ust na cały czas trwania turnusu.
W przypadku występowania choroby przewlekłej mogącej mieć wpływ na przebieg zakażenia należy dostarczyć opinię lekarza o braku przeciwskazań do uczestnictwa w półkolonii.

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA

Comments are closed.