• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

 • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

 • Druki do pobrania :
  Ogłoszenie

  Karta półkolonie _lato_2021_SP1
  Karta półkolonie _lato_2021_SP3

“Droga Polaków do Niepodległości” – konkurs na prezentację multimedialną

Regulamin konkursu

Opis konkursu: Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V-VIII ze Szkoły Podstawowej

nr 1 im. J. Wyżykowskiego w Polkowicach.

 1. Cele konkursu:
 2. uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości,
 3. kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej,
 4. wzbudzenie zainteresowania historią Polski,
 5.  propagowanie treści patriotycznych oraz pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
 6.  Przebieg konkursu:

 – Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. J.Wyżykowskiego w Polkowicach.

– Uczniowie  przygotowują prezentację multimedialną w programie Microsoft PowerPoint, która zawierać będzie nie więcej niż 18 slajdów na jeden z poniższych tematów:

 • Polacy na frontach I wojny światowej (1914-1918).
 • Droga ku wolności Polaków w latach 1795-1918.
 • Ojcowie Wolnej Polski.

3. Czas trwania konkursu:

– zgłoszenie udziału w konkursie: 20 października do 9 listopada 2020 r. (uczestnik zgłasza chęć udziału w konkursie jego organizatorom),

– nadsyłanie prac: do  9 listopada 2020 r.,

– oficjalne ogłoszenie wyników na stronie szkoły: 10 listopada 2020 r.,

– wręczenie dyplomów i nagród: 12 listopada 2020 r.

4. Warunki uczestnictwa w konkursie:

– złożenie pracy spełniającej kryteria określone w regulaminie konkursu w terminie do  9 listopada 2020 r. Prace należy przesłać na adres: j.sobczyk@sp1.polkowice.pl, p.doroslawska@sp1.polkowice.pl .

 5. Prezentacja powinna spełniać następujące kryteria:

 – zostać wykonana w programie Microsoft PowerPoint,

– składać się z nie więcej niż 18 slajdów,

–  zawierać treści zgodne z wybranym tematem,

–  zostać wykonana przez jednego lub dwoje uczniów,

– zawierać informacje o autorach (imię, nazwisko, klasa),

– zawierać bibliografię (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji).

Jury powołane przez organizatora oceni nadesłane prezentacje biorąc pod uwagę:

– wartość merytoryczną.

 – sposób zaprezentowania tematu,

–  stronę artystyczną,

– jakość techniczną.

Decyzja Jury jest ostateczna.

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 10 listopada 2020 roku na stronie internetowej szkoły.

O terminie wręczenia nagród zostaną powiadomieni laureaci konkursu. Najlepsze trzy prezentacje zostaną wyróżnione nagrodami. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

 Organizatorzy: Jolanta Sobczyk, Paulina Dorosławska.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.