• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

 • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

 • Druki do pobrania :
  Ogłoszenie

  Karta półkolonie _lato_2021_SP1
  Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Doradztwo zawodowe


Konsultacje dla uczniów i rodziców

Doradca zawodowy:  Anna Borkowska

poniedziałek godz: 12.50 – 13.35  gabinet nr 49

 

Zadania zaplanowane w I semestrze roku szkolnego 2020/2021:

klasy VII

 

 1. Doradztwo zawodowe – zapoznanie z planem zajęć doradztwa zawodowego i konsultacji indywidualnych.
 2. Moje umiejętności, moje sukcesy. Diagnoza mocnych stron ucznia (zasoby, cechy charakteru, mocne strony, umiejętności).
 3. Jakie wartości są dla mnie ważne? Praca jako wartość w życiu człowieka. Kształcenie przez całe życie, etos pracy.
 4. Zawody wokół nas. Zapoznanie z klasyfikacją zawodów i specjalności. Zapoznanie z branżami zawodowymi. Zapoznanie z zawodami deficytowymi.
 5. Kompetencje pracownika przyszłości – oczekiwania pracodawców. Praca grupowa – wymarzony pracodawca.
 6. Zainteresowania, uzdolnienia, zdolności. Diagnoza mocnych stron ucznia (rozpoznawanie zainteresowań przedmiotowych, analiza własnych zdolności).
 7. Zawody w mojej rodzinie.
 8. Autoprezentacja- czyli sztuka przedstawiania siebie.
 9. Co planuję zmienić w swoim życiu? Planowanie własnej przyszłości.
 10. Moje portfolio. Tworzenie własnej karty portfolio.

 

Zadania zaplanowane w II semestrze roku szkolnego 2020/2021:

 

Klasy VIII

 

 1. Bilans mocnych i słabych stron.
 2. Moje zasoby a oczekiwania pracodawców.
 3. Zawody wokół nas.
 4. Planuję – decyduję – wybieram. Czynniki warunkujące nasze decyzje. Cechy dobrego planu na przyszłość. Podejmowanie decyzji.
 5. System kształcenia obowiązujący w Polsce.
 6. Świat zawodów a potrzeby lokalnego rynku pracy.
 7. Krok za krokiem. Cele i plany edukacyjno – zawodowe.
 8. Szkoła podstawowa i co dalej? Jak wybrać szkołę?
 9. Moje preferencje edukacyjne i zawodowe na podstawie MŁOKOZZ.
 10. Składanie dokumentów aplikacyjnych.

,,WIELKA MOC”

Film „Wielka Moc” to animowana produkcja opowiadająca o roli więzi w wychowaniu dzieci.Edukacyjna animacja odkrywa przed nami trzy alternatywne wersje historii małego chłopca, który doświadcza w trudnej sytuacji różnych reakcji ze strony opieku­nów. Poznajemy Roberta, jego rodziców oraz tajemnicze drzewo, które intryguje chłopca równie mocno, co przeraża. O tym, co z tego wyniknie i jakie przyniesie konsekwencje dla dalszego rozwoju Roberta, dowiemy się oglądając kolejne sceny animacji.

źródło/:https://moc-wsparcia.pl/wielka-moc-kampania-wystartowala/Wewnątrzszkolny plan działań w ramach doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe – postaw na przyszłość.

Prspektywy-edukacyjno-zawodowe-znajdź swoją  drogę edukacyjno-zawodową.

Galeria zawodów.

Gra diagnostyczna – moje predyspozycje zawodowe.


Rynek pracy w niedalekiej przyszłości

Scan-1

Scan-2

Scan-3

List do uczniów

O rekrutacji

Wytyczne dotyczące egzaminu – plakat

Indywidualna Karta Ucznia

Oferta edukacyjna ZS w Rudnej

Oferta edukacyjna Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego

Oferta edukacyjna Technikum TEB Edukacja w Lubinie

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Chocianowie

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Polkowicach

Comments are closed.