• *************MISTRZOWIE NAUKI I SPORTU**************

 • TAK PRACOWALIŚMY W KL. IV-VII W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Doradztwo zawodowe

Konsultacje dla uczniów i rodziców

Doradca zawodowy:  Anna Borkowska

poniedziałek godz: 15.30 – 16.15    sala nr 8

Zadania zaplanowane w I semestrze roku szkolnego 2019/2020:

klasy VII

 1. Zapoznanie z planem doradztwa zawodowego.
 2. Moje umiejętności, moje sukcesy.
 3. Jakie wartości są dla mnie ważne? Praca jako wartość w życiu człowieka.
 4. Zawody wokół nas.
 5. Kompetencje kluczowe.
 6. Zainteresowania, uzdolnienia, zdolności.
 7. Zawody w mojej rodzinie.
 8. Autoprezentacja, czyli sztuka przedstawiania siebie.
 9. Co planuję zmienić w swoim życiu? Planowanie własnej przyszłości.
 10. Moje portfolio. Tworzenie własnej karty portfolio.

Zadania zaplanowane w II semestrze roku szkolnego 2019/2020:

Klasy VIII

 1. Bilans mocnych i słabych stron.
 2. Moje zasoby a oczekiwania pracodawców.
 3. Zawody wokół nas.
 4. Planuję – decyduję – wybieram.
 5. System kształcenia obowiązujący w Polsce.
 6. Świat zawodów a potrzeby lokalnego rynku pracy.
 7. Krok za krokiem. Cele i plany edukacyjno – zawodowe.
 8. Szkoła podstawowa i co dalej? Jak wybrać szkołę?
 9. Moje preferencje edukacyjne i zawodowe na podstawie MŁOKOZZ.
 10. Składanie dokumentów aplikacyjnych.
Przydatne linki
Nazwa Adres strony internetowej
1. Mapa Karier                                                                             https://mapakarier.org/
2. Aplikacja  – Znajdź swoją drogę edukacyjną i zawodową      http://www.perspektywy3d.pl/
3. Galeria zawodów                                http://www.perspektywy3d.pl/galeria_zawodow.html
4. Gra diagnostyczna – Moje predyspozycje zawodowe      http://www.perspektywy3d.pl/pobierz.html
5. Informacje o szkołach, kształceniu zawodowym i ogólnym     http://www.ore.edu.pl/

6. Informator o zawodach, rankingi szkół                            http://www.perspektywy.pl/portal/

7. Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, filmy zawodoznawcze, publikacje http://www.koweziu.edu.pl/

8. Katalog zawodów, testy, uczelnie                                         http://www.kluczdokariery.pl/

9. Ministerstwo Edukacji Narodowej                                      https://www.gov.pl/web/edukacja
10. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego                    https://www.gov.pl/web/nauka/
11. Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP                    https://ohp.pl/

Wewnątrzszkolny plan działań w ramach doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe – postaw na przyszłość.

Prspektywy-edukacyjno-zawodowe-znajdź swoją  drogę edukacyjno-zawodową.

Galeria zawodów.

Gra diagnostyczna – moje predyspozycje zawodowe.


Nad czym pracujemy w maju…

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przygotowało stronę internetową prezentującą ofertę szkół kształcących w zawodach na rok szkolny 2020/2021.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

List do uczniów

Nad czym pracowaliśmy w marcu i kwietniu…

O rekrutacji

Terminy rekrutacji do szkół – informacja Kuratora Oświaty

Wytyczne dotyczące egzaminu – plakat

Indywidualna Karta Ucznia

Oferta edukacyjna ZS w Rudnej

Oferta edukacyjna Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego

Oferta edukacyjna Technikum TEB Edukacja w Lubinie

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Chocianowie

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Polkowicach

Comments are closed.