Doradztwo zawodowe

Konsultacje dla uczniów i rodziców

Doradca zawodowy:  Anna Borkowska

poniedziałek godz: 12.50 – 13.35  gabinet nr 49

 


Zadania zaplanowane w I semestrze roku szkolnego 2020/2021:

klasy VII

 

 1. Doradztwo zawodowe – zapoznanie z planem zajęć doradztwa zawodowego i konsultacji indywidualnych.
 2. Moje umiejętności, moje sukcesy. Diagnoza mocnych stron ucznia (zasoby, cechy charakteru, mocne strony, umiejętności).
 3. Jakie wartości są dla mnie ważne? Praca jako wartość w życiu człowieka. Kształcenie przez całe życie, etos pracy.
 4. Zawody wokół nas. Zapoznanie z klasyfikacją zawodów i specjalności. Zapoznanie z branżami zawodowymi. Zapoznanie z zawodami deficytowymi.
 5. Kompetencje pracownika przyszłości – oczekiwania pracodawców. Praca grupowa – wymarzony pracodawca.
 6. Zainteresowania, uzdolnienia, zdolności. Diagnoza mocnych stron ucznia (rozpoznawanie zainteresowań przedmiotowych, analiza własnych zdolności).
 7. Zawody w mojej rodzinie.
 8. Autoprezentacja- czyli sztuka przedstawiania siebie.
 9. Co planuję zmienić w swoim życiu? Planowanie własnej przyszłości.
 10. Moje portfolio. Tworzenie własnej karty portfolio.

 

Zadania zaplanowane w II semestrze roku szkolnego 2020/2021:

 

Klasy VIII

 

 1. Bilans mocnych i słabych stron.
 2. Moje zasoby a oczekiwania pracodawców.
 3. Zawody wokół nas.
 4. Planuję – decyduję – wybieram. Czynniki warunkujące nasze decyzje. Cechy dobrego planu na przyszłość. Podejmowanie decyzji.
 5. System kształcenia obowiązujący w Polsce.
 6. Świat zawodów a potrzeby lokalnego rynku pracy.
 7. Krok za krokiem. Cele i plany edukacyjno – zawodowe.
 8. Szkoła podstawowa i co dalej? Jak wybrać szkołę?
 9. Moje preferencje edukacyjne i zawodowe na podstawie MŁOKOZZ.
 10. Składanie dokumentów aplikacyjnych.

 

 

 

Wewnątrzszkolny plan działań w ramach doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe – postaw na przyszłość.

Prspektywy-edukacyjno-zawodowe-znajdź swoją  drogę edukacyjno-zawodową.

Galeria zawodów.

Gra diagnostyczna – moje predyspozycje zawodowe.


Nad czym pracujemy w maju…

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przygotowało stronę internetową prezentującą ofertę szkół kształcących w zawodach na rok szkolny 2020/2021.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

List do uczniów

Nad czym pracowaliśmy w marcu i kwietniu…

O rekrutacji

Terminy rekrutacji do szkół – informacja Kuratora Oświaty

Wytyczne dotyczące egzaminu – plakat

Indywidualna Karta Ucznia

Oferta edukacyjna ZS w Rudnej

Oferta edukacyjna Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego

Oferta edukacyjna Technikum TEB Edukacja w Lubinie

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Chocianowie

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Polkowicach

Comments are closed.