Doradztwo zawodowe

Rok szkolny 2021/2022


Konsultacje dla uczniów i rodziców

Doradca zawodowy:  Anna Borkowska

piątek 14.30 – 15.30

 

Zadania zaplanowane w I półroczu roku szkolnego 2021/2022  : 

 
Klasy VII
 
1. Doradztwo zawodowe – zapoznanie z planem zajęć doradztwa zawodowego i konsultacji indywidualnych.
 
2. Moje umiejętności, moje sukcesy. Diagnoza mocnych stron ucznia (zasoby, cechy charakteru, mocne strony, umiejętności).
 
3. Jakie wartości są dla mnie ważne? Praca jako wartość w życiu człowieka. Kształcenie przez całe życie, etos pracy.
 
4. Zawody wokół nas. Zapoznanie z klasyfikacją zawodów i specjalności. Zapoznanie z branżami zawodowymi.
Zapoznanie z zawodami deficytowymi.
 
5. Kompetencje pracownika przyszłości – oczekiwania pracodawców. Praca grupowa – wymarzony pracodawca.
 
6. Zainteresowania, uzdolnienia, zdolności. Diagnoza mocnych stron ucznia (rozpoznawanie zainteresowań przedmiotowych, analiza własnych zdolności).
 
7. Zawody w mojej rodzinie.
 
8. Autoprezentacja- czyli sztuka przedstawiania siebie.
 
9. Co planuję zmienić w swoim życiu? Planowanie własnej przyszłości.
 
10. Moje portfolio. Tworzenie własnej karty portfolio.
 
 
Klasy VIII
 
 
1. Bilans mocnych i słabych stron.
 
2. Moje zasoby a oczekiwania pracodawców.
 
3. Zawody wokół nas.
 
4. Planuję – decyduję – wybieram. Czynniki warunkujące nasze decyzje. Cechy dobrego planu na przyszłość.
Podejmowanie decyzji.
 
5. System kształcenia obowiązujący w Polsce.
 
6. Świat zawodów a potrzeby lokalnego rynku pracy.
 
7. Krok za krokiem. Cele i plany edukacyjno – zawodowe.
 
8. Szkoła podstawowa i co dalej? Jak wybrać szkołę?
 
9. Typy osobowości zawodowych Hollanda – diagnoza uczniów.
 
10. Składanie dokumentów aplikacyjnych.

 

Jak odnaleźć się w szkole średniej - plakat


,,WIELKA MOC”

Film „Wielka Moc” to animowana produkcja opowiadająca o roli więzi w wychowaniu dzieci.Edukacyjna animacja odkrywa przed nami trzy alternatywne wersje historii małego chłopca, który doświadcza w trudnej sytuacji różnych reakcji ze strony opieku­nów. Poznajemy Roberta, jego rodziców oraz tajemnicze drzewo, które intryguje chłopca równie mocno, co przeraża. O tym, co z tego wyniknie i jakie przyniesie konsekwencje dla dalszego rozwoju Roberta, dowiemy się oglądając kolejne sceny animacji.

źródło/:https://moc-wsparcia.pl/wielka-moc-kampania-wystartowala/Wewnątrzszkolny plan działań w ramach doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe – postaw na przyszłość.

Prspektywy-edukacyjno-zawodowe-znajdź swoją  drogę edukacyjno-zawodową.

Galeria zawodów.

Gra diagnostyczna – moje predyspozycje zawodowe.


Rynek pracy w niedalekiej przyszłości

Scan-1

Scan-2

Scan-3

List do uczniów

O rekrutacji

Wytyczne dotyczące egzaminu – plakat

Indywidualna Karta Ucznia

Oferta edukacyjna ZS w Rudnej

Oferta edukacyjna Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego

Oferta edukacyjna Technikum TEB Edukacja w Lubinie

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Chocianowie

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Polkowicach

Comments are closed.