• KOMUNIKAT 6/2021


    W okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r.:

    1. Uczniowie klas I-VIII będą kontynuowali naukę  zdalną.
    2. Wszystkie informacje na bieżąco będą pojawiały się na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebooka.

“DOLNOŚLĄSKI EUROFIT”

W celu zbadania poziomu sprawności uczniów, Szkolny Związek Sportowy wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i wsparciem Samorządu Województwa Dolnośląskiego, zainicjował test sprawności fizycznej pod nazwą Dolnośląski Eurofit. Trwająca już rok epidemia i brak zorganizowanego ruchu dla większości dzieci przyczynił się najprawdopodobniej do znacznego spadku ich sprawności. Chcąc rozpoznać skalę zjawiska proponujemy przeprowadzenie powszechnego testu sprawności fizycznej w klasach I-III pod nazwą DOLNOSLĄSKI EUROFIT.
Test przeprowadzą nauczyciele wychowania fizycznego od 15.03.21 do 15.04.21 r w czasie lekcji wychowania fizycznego wraz z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej.
Zachęcamy do udziału w teście wszystkich uczniów.
Nauczyciele wychowania fizycznego.

logo eurofit
Bookmark the permalink.

Comments are closed.