• Slider

Luty miesiącem Bezpiecznego Internetu. Dołącz do kursów online i zwiększ swoje bezpieczeństwo w sieci.

W ramach akcji edukacyjnej Polskiego Centrum Programu Safer Internet zachęcamy wszystkich chętnych do skorzystania z kursów edukacyjnych  on line .

3..2..1.. Internet! Kurs dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. #

 

screen

kurs e-learning
Cel: 
zapoznanie z różnymi formami zagrożeń internetowych: cyberprzemoc, kontakty z osobami poznanymi w internecie, umieszczanie zdjęć, plagiat, nadmierne korzystanie z komputera i internetu. 
Czas trwania: 45 minut (7 modułów).

Nie daj się. Kurs dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. #

screen

Kurs e-learning
Cel:
 dostarczenie dzieciom wiedzy na temat różnych form krzywdzenia. Nauczenie dzieci rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych, poszukiwania pomocy i wsparcia.
Czas trwania: 25 minut  (10 modułów).

Gdzie jest Mimi? Kurs dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych i I szkół gimnazjalnych. #

screen

Kurs e-learning
Cel:
 zapoznanie uczniów z aspektami cyberprzemocy z perspektywy ofiary, świadków oraz sprawcy. Dostarczenie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z cyberprzemocą.
Czas trwania: 25 minut (1 moduł).

źródło/:https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne.html

Bookmark the permalink.

Comments are closed.