• KOMUNIKAT  9/2021

  POWRÓT UCZNIÓW DO SZKOŁY

  Od 04 maja 2021 r.:

  Uczniowie klas I-III będą uczyli się stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS.

  Uczniowie klas VI-VIII nadal  będą kontynuowali naukę zdalną.

  Od 17 maja  2021 r. - tryb hybrydowy dla klas IV-VIII.

  Od 31 maja 2021 r. - powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej.

  Szczegółowy plan pracy hybrydowej dla klas IV-VIII przekażemy w najbliższych dniach.

Dnia 4 października 2019 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych.

Uczniowie przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego, aby w tym dniu, ubrani w świąteczny strój galowy, przed pocztem sztandarowym ślubować bycie dobrym Polakiem, godne reprezentowanie szkoły, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po złożeniu ślubowania panie dyrektor i komendant Straży Miejskiej w Polkowicach dokonali symbolicznego pasowania na ucznia. Następnie pani dyrektor złożyła pierwszakom życzenia, do których dołączyli się też zaproszeni goście. Również rodzice pamiętali o święcie dzieci. Przybyli w licznym gronie, zorganizowali “słodkie” przyjęcie.
Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.