Dnia 4 października 2019 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych.

Uczniowie przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego, aby w tym dniu, ubrani w świąteczny strój galowy, przed pocztem sztandarowym ślubować bycie dobrym Polakiem, godne reprezentowanie szkoły, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po złożeniu ślubowania panie dyrektor i komendant Straży Miejskiej w Polkowicach dokonali symbolicznego pasowania na ucznia. Następnie pani dyrektor złożyła pierwszakom życzenia, do których dołączyli się też zaproszeni goście. Również rodzice pamiętali o święcie dzieci. Przybyli w licznym gronie, zorganizowali “słodkie” przyjęcie.
Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.