• Kartaka dla górników
 • 1.W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1967) wprowadza się od 2 listopada 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki poza czasem zajęć edukacyjnych, czyli:
  a ) podczas przerw śródlekcyjnych,
  b) w czasie przebywania w szatniach,
  c) przemieszczania się między pomieszczeniami, w sytuacji braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m.

 • 2.Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS bezwzględnie obowiązują zasady:
  a) higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  b) nie można wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Dnia 13 grudnia 2018 roku w godz. 11.45 do 12.30 p. Monika Małachowska przeprowadziła lekcję otwartą z plastyki. Zajęcia zrealizowano w klasie IV e.

Tematem lekcji było: TWORZENIE KARTEK NA BOŻE NARODZENIE.

Głównym celem zajęć było: umożliwienie uczniom rozwijanie zdolności plastycznych, popularyzowanie polskich tradycji świątecznych, dowolna interpretacja tematu, zależna od osoby wykonującej pracę, integracja społeczności szkolnej, a także stworzenie przyjaznej atmosfery sprzyjającej pracy twórczej.

Uczniowie bardzo chętnie i z dużym zainteresowaniem pracowali, tworząc własne kartki świąteczne. Do wspólnej pracy również zostali zaproszeni rodzice uczniów, którzy wraz ze swoimi pociechami bardzo chętnie włączyli się do pomocy przy zdobieniu kartek świątecznych.

Był to miło spędzony czas w przedświątecznym nastroju, a pięknie prace zostaną wysłane do chorych dzieci w ramach akcji „Marzycielskiej Poczty”.Serdecznie dziękujemy Uczniom oraz ich Rodzicom za nowe doświadczenia oraz radość ze wspólnej pracy twórczej. 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.