Dnia 12 marca 2018r. o godz.17.00 p. Marta Kucharczyk przeprowadziła lekcję przyrody dla uczniów kl. VI a z udziałem ich rodziców.

Była to lekcja utrwalająca wiadomości z całego działu, a jej temat brzmiał: Powtarzamy wiadomości o krajobrazach świata. Wzięło w niej udział 13 uczniów, których praca była obserwowana przez 11 rodziców.

Po przywitaniu przybyłych rodziców uczniowie zostali podzieleni natrzy 4-osobowe zespoły: 1) WILGOTNY LAS RÓWNIKOWY 2) PUSTYNIA GORĄCA 3) KLIMAT ŚRÓDZIEMNOMORSKI. Zadaniem zespołów było stworzenie map pamięci dotyczących poszczególnych krajobrazów. W tworzeniu map pamięci mogli brać  udział również rodzice.

Nauczyciel przygotował różnorodne materiały i pomoce, których zadaniem było uatrakcyjnienie i ułatwianie pracy: atlasy geograficzne, konturową mapę świata, wykresy klimatyczne, zdjęcia roślin i zwierząt, rozsypanki zdaniowe. Poszczególne zespoły pracowały zgodnie z następującymi poleceniami wyświetlonymi na tablicy interaktywnej:

 1. MAPA ŚWIATA – na podstawie mapy w atlasie: „Świat – krajobrazy”:
  • zaznaczcie na mapie świata wybranym kolorem waszą strefę krajobrazową,
  • podpiszcie kontynenty, na których występuje ta strefa,
  • mapkę przyklejcie do waszej mapy pamięci
 2. WYKRES KLIMATYCZNY – z podanych wykresów klimatycznych wybierzcie ten, który waszym zdaniem przedstawia waszą strefę. Przyklejcie go do mapy pamięci. Uzasadnijcie swój wybór i opiszcie na podstawie tego wykresu klimat tej strefy.
 3. ROŚLINNOŚĆ I ZWIERZĘTA – z podanych zdjęć roślin i zwierząt wybierzcie te, które pasują do waszej strefy krajobrazowej.
 4. CHARAKTERYSTKA STREFY – w kopertach znajdują się zdania charakteryzujące poszczególne strefy krajobrazowe. Wybierzcie zdania właściwe dla waszej strefy i nanieście na swoją mapę pamięci.
 5. INICJATYWA WŁASNA – na waszych mapach pamięci możecie umieścić dodatkowe informacje, które nie znalazły się w materiałach, które wam zaproponowałam. Wykażcie się wiadomościami dodatkowymi!
 6. Przygotujcie się do omówienia waszej strefy. Powodzenia!!

Po zakończeniu prac poszczególne zespoły prezentowały swoje mapy pamięci zgromadzonym gościom. Wyznaczeni w grupach sprawozdawcy przedstawiali charakterystykę poszczególnych stref krajobrazowych. Następnie nauczyciel podsumował, omówił i ocenił pracę oraz wiadomości uczniów. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali oceny bardzo dobre z przyrody.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.