Dnia 10 maja 2017r. na krytej pływalni Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach odbyła się akcja dla klas III mająca na celu sprawdzenie umiejętności pływackich uczniów oraz propagowanie wiedzy o zasadach bezpiecznej kąpieli w wodach otwartych.

Sprawozdanie z przeprowadzonej akcji „Już pływam”

 W imprezie uczestniczyło 11 uczniów z klas III. Potwierdzeniem umiejętności pływackich było zdobycie dyplomu „Już pływam”. Warunkiem do otrzymania dyplomu było przepłynięcie  dowolnym stylem i w nieograniczonym czasie  25 metrów (jeden basen). Oprócz tego uczniowie mogli zdać egzamin na karate pływacką, który polegał na przepłynięciu w dowolnym czasie 200 metrów, w tym obowiązkowo przepłynięcia  50 metrów stylem grzbietowym, oddanie skoku do wody z wysokości 0,7 metra (dowolnie na nogi lub na główkę) i przepłynięcie pod wodą  5 metrów.

9 uczniów otrzymało dyplom „Już pływam”. 10 uczniów przystąpiło do egzaminu na karate pływacką. Egzamin zdało 7 uczniów.

Wyświetlanie 20170510_144609.jpg

Bookmark the permalink.

Comments are closed.