Dnia 08 kwietnia 2016r. na krytej pływalni Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach odbyła się akcja dla klas III mająca na celu sprawdzenie umiejętności pływackich uczniów.

Dnia 08 kwietnia 2016r. na krytej pływalni Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach odbyła się akcja dla klas III mająca na celu sprawdzenie umiejętności pływackich uczniów oraz propagowanie wiedzy o zasadach bezpiecznej kąpieli w wodach otwartych.

 W imprezie uczestniczyło 17 uczniów z klas III. Potwierdzeniem umiejętności pływackich było zdobycie dyplomu „Już pływam”. Warunkiem do otrzymania dyplomu było przepłynięcie  dowolnym stylem i w nieograniczonym czasie  25 metrów (jeden basen). Oprócz tego uczniowie mogli zdać egzamin na karate pływacką, który polegał na przepłynięciu w dowolnym czasie 200 metrów, w tym obowiązkowo przepłynięcia  50 metrów stylem grzbietowym, oddanie skoku do wody z wysokości 0,7 metra (dowolnie na nogi lub na główkę) i przepłynięcie pod wodą  5 metrów.

Wszyscy uczniowie biorący udział otrzymali dyplom „Już pływam”. 15 uczniów przystąpiło do egzaminu na karate pływacką. Egzamin zdało 9 uczniów.

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.