• Kartaka dla górników
 • 1.W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1967) wprowadza się od 2 listopada 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki poza czasem zajęć edukacyjnych, czyli:
  a ) podczas przerw śródlekcyjnych,
  b) w czasie przebywania w szatniach,
  c) przemieszczania się między pomieszczeniami, w sytuacji braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m.

 • 2.Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS bezwzględnie obowiązują zasady:
  a) higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  b) nie można wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

PRZEWODNICZĄCA – Agnieszka Popielska

ZASTĘPCA – Urszula Ogrodniczak

SEKRETARZ – Angelika Tomczak 

SKARBNIK – Marta Satuła 

CZŁONEK – Magdalena Marczewska

CZŁONEK  – Joanna Romanik

    Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

KlasaPrzedstawiciel klasy
I aTomaczak Angelika
I bDomino Anna
I cRomanik Joanna
II aPenkala Justyna
II bPalicka Katarzyna
II cBuras Agnieszka
III aSkwarczyńska Anna
III aMajewicz Patrycja
III cZiętek Renata
IV aKinga Świątek
IV bGłowacz Matylda
IV cMaciejowska Magdalena
V aGrzybowska Barbara
V bStolarska Beata
V cJaniak Łukasz
VI aOgrodniczak Urszula
VI bGorczyca Agnieszka
VII aNiemiec Zofia
VII bStaszewski Mariusz
VII cMarczewska Magdalena
VII dDąbrowska Agnieszka
VII eBarbara Łowkis-Stec   
VIII aSibera Daniel
VIII bBester- Kanikuła Aleksandra
VIII cSroka Anna
VIII dStefańska Małgorzata
VIII eKolińska Sabina

Ogłoszenia:

 • Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 wysokość rocznej dobrowolnej wpłaty na rzecz Rady Rodziców wynosi 20,00 zł od jednego dziecka, 15,00 zł. od drugiego, kolejne rodzeństwo jest zwolnione z opłaty .
 • Wpłat  dokonujemy u skarbników klasowych a oni rozliczają się ze skarbnikiem RR.
 • Skarbnik Rady Rodziców będzie zbierała składki 30.10.2020 od 16:00 do 17:00 przed główym wejsciem do szkoły.

     UBEZPIECZENIE

Rada Rodziców ustaliła, że w roku szkolnym 2021/202 zostajemy przy ubezpieczeniu Compensa.

Oferty ubezpieczenia:

OFERTA UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie szkolne – Polisa

 Link do samodzielnego zakupu ubezpieczenia w Compensa

PROCEDURA ZGŁASZANIA SZKÓD 

Pismo z MEN w sprawie ubezpieczeń NNW uczniów w szkołach.

PDF Embedder requires a url attribute

 

Comments are closed.