Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

PRZEWODNICZĄCA– Agnieszka Popielska  (kl. III b)

ZASTĘPCA – Agata Gil  (kl. VIII a )

SEKRETARZ – Tymofiejew Iwona (kl.VIId )

SKARBNIK – Marta Satuła   (kl. V a )

CZŁONEK–   Skwarczyńska Anna (kl. IIa )

CZŁONEK–   Marczewska Magdalena (kl.VIc )

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Lp.          Klasa    Nazwisko i imię              

1             I a           Strychalska-Kowalska Kinga      

2             I b           Palicka Katarzyna           

3             I c           Agnieszka Buras             

4             II a          Skwarczyńska Anna      

5             II b         Dolna Marzena

6             II c          Domańska Małgorzata 

7             III a        Świątek Kinga  

8             III b        Popielska Agnieszka     

9             III c         Maciejowska Magdalena           

10           IV a        Grzybowska Barbara    

11           IV b        Stolarska Beata               

12           IV c        Ziomkowska Karolina   

13           V a         Satuła Marta    

14           V b         Gorczyca Agnieszka      

15           VI a        Niemiec Zofia   

16           VI b        Staszewski Mariusz       

17           VI c        Marczewska Magdalena             

18           VI d        Skut Izabela      

19           VI e        Łowkis-Stec Beata         

20           VII a       Sibera Daniel    

21           VII b      Bester – Kanikuła Aleksandra   

22           VII c       Zimkowska Karolina      

23           VII d      Tymofiejew Iwona        

24           VII e      Kolińska Sabina               

25           VIII a     Gil Agata            

26           VIII b     Kusiak Agata     

27           VIII c      Katarzyna Tomczak       

28           VIII d     Tarkiewicz Mariusz     

   

Ogłoszenia:

  • Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 wysokość rocznej dobrowolnej wpłaty na rzecz Rady Rodziców wynosi 20,00 zł od jednego dziecka, 15,00 zł. od drugiego, kolejne rodzeństwo jest zwolnione z opłaty .
  • Wpłat  dokonujemy u skarbników klasowych a oni rozliczają się ze skarbnikiem RR.
  • Skarbnik Rady Rodziców będzie zbierała składki 30.10.2020 od 16:00 do 17:00 przed główym wejsciem do szkoły.

Zapraszamy do wspólpracy wszystkich rodziców. Kontakt z Rada Rodziców poprzez e-mail:

            radarodzicow@sp1.polkowice.pl

Rada Rodziców ustaliła, że w roku szkolnym 2020/2021 zostajemy przy ubezpieczeniu Compensa. Związku z zaistniałą sytuacją w kraju każdy rodzic indywidualnie opłaci sobie składkę ubezpieczenia.

Pobierz:

 Link do zakupu ubezpieczenia w Compensa plus owu

NNW II 1111 Szkolna KARTA 2020.pdf

OWU NNW II 1111 plus Szkolne rodo 2020.pdf

Ulotka Klauzula Szkolna 1111 2020.pdf

PDF Embedder requires a url attribute

 

a

STRONA INTERNETOWA RADY RODZICÓW

Ogłoszenia:

Rada Rodziców ustaliła, że w roku szkolnym 2020/2021 zostajemy przy
ubezpieczeniu Compensa. Związku z zaistniałą sytuacją w kraju każdy
rodzic indywidualnie opłaci sobie składkę ubezpieczenia po wejściu w
link. 

 

 

Comments are closed.