KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych          02.09.2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna        23.12 – 31.12.2019 r.
Ferie zimowe                  10.02 – 23.02.2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna      09.04 – 14.04.2020 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26.06.2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

02-03.01.2020 r.
12.06.2020 r.
23 kwietnia 2020 r.  – termin egzaminu kl. VIII
Zapewniamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

 

 

Comments are closed.