• Kartaka dla górników
 • 1.W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1967) wprowadza się od 2 listopada 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki poza czasem zajęć edukacyjnych, czyli:
  a ) podczas przerw śródlekcyjnych,
  b) w czasie przebywania w szatniach,
  c) przemieszczania się między pomieszczeniami, w sytuacji braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m.

 • 2.Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS bezwzględnie obowiązują zasady:
  a) higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  b) nie można wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Strefa nauczyciela

 

Instrukcja logowania do Wymiany plików dla nauczycieli:

Dropbox_Logo1

1. Uruchamiamy przeglądarkę stron internetowych.

2. Wchodzimy na stronę, której adres jest następujący:

 https://www.dropbox.com/login?lhs_type=anywhere

3. W polu  Adres e-mail wpisujemy  adres  e-mail – podany przez informatyka

4. W polu Hasło wpisujemy  hasło – podane przez informatyka

Informacja !!!

Adres e-mail oraz hasło znajduje się na tablicy w pokoju nauczycielskim.

 

Comments are closed.