„DEUTSCH-WAGEN-TOUR” – ZAJĘCIA WARSZTATOWE

„Wielojęzyczna Europa to nasze bogactwo, ale i zobowiązanie – wzajemne zrozumienie opiera się na znajomości języków. Znajomość języka niemieckiego pozwala na poznanie krajów niemieckojęzycznych, umożliwia nawiązanie kontaktów prywatnych i biznesowych, realizację projektów partnerskich oraz wymianę uczniów” – w ten sposób inicjatorzy
ogólnopolskiego programu promującego naukę języka niemieckiego „Deutsch-Wagen-Tour” zachęcają do udziału w przedsięwzięciu. Jego zadaniem jest motywowanie uczniów i inspirowanie nauczycieli poprzez stosowanie w nauczaniu niekonwencjonalnych metod. Głównymi partnerami programu są Ambasada Niemiec, Goethe Institut, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej i Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, a Ministerstwo Edukacji Narodowej objęło projekt honorowym patronatem.
Do udziału w „Deutsch-Wagen-Tour” swoje szkoły zgłosiły także nauczycielki języka niemieckiego z polkowickich placówek: Katarzyna Wesołek –Szkoła Podstawowa Nr 1 oraz Ewa Horoszczak-Isztwan – Gimnazjum Nr 2.
Profesjonalnie przygotowany lektor przeprowadził 27 maja w obu szkołach zajęcia warsztatowe. Uczniowie wykonywali ćwiczenia imitacyjne i ruchowe, gry i zabawy zawierające element rywalizacji, uczestniczyli w scenkach symulacyjnych z animacjami językowymi, w których zastosowano starannie wybrane i opracowane materiały dydaktyczne, elementy wizualne i akustyczne. Zajęcia odbyły się w języku niemieckim, a wszyscy ich uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.