• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół

Urząd Ochrony Danych Osobowych, przy współpracy z MEN, przygotował poradnik dla szkół „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. To materiał, który wesprze dyrektorów, nauczycieli, a także uczniów i rodziców w bezpiecznym korzystaniu z dostępnych metod i narzędzi do zdalnej nauki. Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem!

Materiały

UODO NAUKA ZDALNA
UODO​_NAUKA​_ZDALNA.pdf 0.29MB
UODO DOBRE PRAKTYKI
UODO​_DOBRE​_PRAKTYKI.PDF 0.18MB
ochrona danych osobowych a zdalne nauczanie
ochrona​_danych​_osobowych​_a​_zdalne​_nauczanie.docx 0.04MB
Informacja prasowa UODO
Informacja​_prasowa​_UODO.DOCX 0.02MB
Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online
Dobre​_praktyki​_pomagające​_zachować​_bezpieczeństwo​_danych​_podczas​_lekcji​_online.docx 0.02MB

źródło/https://www.gov.pl/web/edukacja/zdalne-nauczanie-uodo

Bookmark the permalink.

Comments are closed.