Cykl zajęć ze strażnikiem miejskim w klasie V d.

W ramach doradztwa zawodowego klasa 5 d ma zaplanowane comiesięczne zajęcia z Panią Agnieszką Dąbrowską. Pani Agnieszka jest strażnikiem miejskim w Polkowicach. Przybliży uczniom tematykę związaną z bezpieczeństwem.

 

 

28 października zaingurowaliśmy pierwsze zajęcia, tematyką cyberprzemocy. Uczniowie z ciekawością słuchali wykładu oraz zaangażowały się w lekcję. Z niecierpliwością czekamy na kolejny wykład, tym razem tematem będzie odpowiedzialność karna nieletnich.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.