• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Ciekawe zajęcia kl. I a w ramach “Strefy bez stresu” w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Polkowicach.

Dnia 20 stycznia 2016r. uczniowie klasy I a biorąc udział w zajęciach „Strefa bez stresu” w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Polkowicach, poznali “Czarną książkę kolorów”. Wspólnie zastanawialiśmy się w jaki sposób niewidome osoby odbierają świat. Uczniowie rozpoznawali różne przedmioty przy pomocy zmysłu dotyku. Okazało się, że nie jest to takie proste. Dowiedzieli się jak wiele trudności w życiu niewidomych, mogą sprawić proste,codzienne czynności. Ponadto próbowali własnych sił w „pisaniu” swoich imion alfabetem Braille’a. Dzięki spotkaniu dzieci poznały świat z perspektywy człowieka niepełnosprawnego.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.