• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Certyfikat ,,Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo” dla SP-1

Jako jedna z 8 szkół w całym województwie dolnośląskim otrzymaliśmy Certyfikat „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo” za opracowanie i wdrożenie działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa w ramach XVI edycji konkursu zorganizowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Certyfikat został przyznany szkole do 31 maja 2023 roku.

Cieszymy się bardzo, że działania podejmowane przez naszą szkołę zostały docenione.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.