Certyfikat ,,Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo” dla SP-1

Jako jedna z 8 szkół w całym województwie dolnośląskim otrzymaliśmy Certyfikat „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo” za opracowanie i wdrożenie działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa w ramach XVI edycji konkursu zorganizowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Certyfikat został przyznany szkole do 31 maja 2023 roku.

Cieszymy się bardzo, że działania podejmowane przez naszą szkołę zostały docenione.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.