• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie “Ja w świecieekologii”, realizowanego w ramach projektu “Mobilna Poradnia Ekologiczna”.

Celemkonkursu jest popularyzacja i promocja postaw proekologicznych, a także zachęcenieuczestników do rozwijania umiejętności plastycznych.Konkurs adresowany jest do osób w każdym wieku. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej odwołującej się bezpośredniodo hasła przewodniego konkursu “Ja w świecie ekologii” oraz do szeroko rozumianej ekologii.Praca konkursowa musi być wykonana w formacie A4 (orientacja pozioma). Pracąkonkursową może być rysunek, wyklejanka czy np. kolaż. Na autorów 10 najlepszych prac czekają edukacyjne nagrody.By zgłosić się do udziału w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny nastronie www.ekoporadnia.eu, a następnie przesłać na adres e-mail: edu@crl.org.pl skan lubdobrej jakości zdjęcie wykonanej pracy. Zdjęcia i skany można również przesyłać wwiadomości prywatnej na profilu Centrum Rozwoju Lokalnego na Facebooku. Termin nadsyłania prac konkursowych: 28 grudnia 2020 Wyniki konkursu: 31 grudnia 2020Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem dostępny jest na stronie: www.ekoporadnia.eu#JaWŚwiecieEkologii #MobilnaPoradniaEkologiczna Serdecznie zapraszamy do udziału!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.