• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza wszystkich uczniów do wzięcia udziału w “E-wolontariacie”

Celem jest zbudowanie ogólnopolskiej drużyny osób chcących pomagać innym, a przy tym się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności. W ramach “e-wolontariatu” uczeń, który zgłosi się do udziału będzie otrzymywać drogą elektroniczną zadania do wykonania. Zadania dla e-wolontariuszy będą dostosowane do ich wieku.

Dlaczego warto zostać e-wolontariuszem?
E-wolontariat to możliwość współtworzenia inicjatyw i przedsięwzięć prospołeczmych o zasięgu ogólnopolskim

Zostając e-wolontariuszem otrzymasz wyjątkowy certyfikat potwierdzający Twoje zaangażowanie. Certyfikat umożliwi Ci zdobycie w szkole punktów za działalność wolontaryjną.

E-wolontariat to możliwość zdobycia doświadczenia i nowych umiejętności bez wychodzenia z domu

Jako e-wolontariusz będziesz mógł uczestniczyć w spotkaniach online, podczas których będziemy wymieniać się uwagami i spostrzeżeniami, a także będziemy planować kolejne działania   E-wolontariat to okazja nawiązania nowych znajomości z wolontariuszami z całej Polski

Zapraszamy na stronę:

https://landing.freshmail.io/s2cmx553jh/e-wolontariusz
Bookmark the permalink.

Comments are closed.