CELE PRZEPROWADZENIA EGZAMINU

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

  • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
  • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
  • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje:
1. określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia.
2. zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki
egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji,
jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

zrodło: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Comments are closed.