Program edukacyjny Leader100

W ramach realizacji programu edukacyjnego ,,Leader100” uczniowie kl. IV-VII pracowali w kwietniu nad kompetencją: inteligencja i równowaga emocjonalna. W kl. V a i VII b wychowawcy klas rozmawiali z uczniami na temat inteligencji oraz przedstawili prezentację na ten temat. Uczniowie klasy V a pracowali w oparciu o rutyny Myślenia Krytycznego pn. ,,Widzę – Myślę – Zastanawiam się’’ oraz ,,Most’’. Oprócz tego uczniowie obejrzeli film dotyczący typów inteligencji i podczas pracy w grupach zastanawiali się, czy inteligencja to to samo, co bycie mądrym? Uczniowie kl. IV b podczas lekcji języka polskiego poznali ,,Teorię inteligencji wielorakich’’ Howarda Gardnera. Uczniowie zaznajomili się z ośmioma typami inteligencji: językową, muzyczną, matematyczno- logiczną, przestrzenną, kinestetyczną, intrapersonalną, interpersonalną i przyrodniczą. Na lekcji szczegółowo omówili inteligencję interpersonalną, która jest związana z samoświadomością. Pozwala na refleksję nad własnym zachowaniem, własnymi możliwościami, nad uczeniem się, motywacją oraz emocjami. Uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na zestaw pytań. Dzięki temu ćwiczeniu uczniowie dowiedzieli się jak najwięcej o samych sobie.

​​

Program edukacyjny Leader100

W ramach realizacji programu edukacyjnego ,,Leader100” uczniowie kl. IV-VII pracowali w marcu nad kompetencją: roztropność, posłuszeństwo.

 Uczniowie kl. IV a w ramach lekcji religii rozmawiali o roztropności i posłuszeństwie realizując następujące tematy: ,,Dziedziniec Piłata – przed sądem. Poznanie okoliczności fałszywego procesu i niesprawiedliwego wyroku wydanego na Jezusa.’’, ,,Wyjaśniamy, co to znaczy być posłusznym, podajemy przykłady z życia codziennego, burza mózgów.’’         Podczas lekcji w kl. IV b nauczyciel j. polskiego zrealizował z  uczniami temat: Dlaczego Ikar nie posłuchał ojca? Klasa rozmawiała o posłuszeństwie.
Podsumowaniem pracy uczniów było zadanie pisemne: Sformułuj kilka rad, które można skierować do młodych ludzi, którzy chcą poznawać świat i spełniać marzenia.
W kl. V a wychowawca zrealizował wraz z uczniami temat: “Radość z podróżowania – poznajemy życie Aleksandra Doby”.

Klasa V a oraz klasa V b w ramach lekcji religii rozmawiała z nauczycielem o życiu Św. Józefa jako wzorze  roztropności, posłuszeństwa i zaufaniu Bogu.

Uczniowie kl. VI a na zajęciach z wychowawcą pracowali metoda kuli śnieżnej i tworzyli definicję słowa “roztropność”.

Wychowawca klasy VI c przeprowadził z uczniami pogadankę na temat tego, czym dla uczniów jest roztropność a czym posłuszeństwo. Uczniowie wyszukiwali cytaty i złote myśli ze słowami – kluczami. Na podsumowanie zajęć wykonali rysunki obrazujące omawiane na lekcji pojęcia.         Klasa VII b podczas zajęć z wychowawcą odpowiadała  na pytanie: Co to znaczy być odpowiedzialnym?  (film + prezentacja multimedialna).

Dodatkowo podobnie jak w kl. V a klasa VII b realizowała i omawiała temat “Radość z podróżowania – poznajemy życie Aleksandra Doby”.

Cieszymy się ze wspaniałej pracy naszych uczniów oraz nauczycieli w ramach realizacji programu ,,Leader100”. Życzymy powodzenia w dalszej pracy nad nabywaniem kolejnych kompetencji miesiąca 🙂

Program rozwoju nawyków i kompetencji ,,Leader100’’

        Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach przystąpiła do programu rozwoju nawyków i kompetencji pt: ,,Leader100’’. Program realizowany będzie  dzięki fundacji REVIMINE oraz fundacji edukacyjnej LEADER100, którzy są sponsorami tego przedsięwzięcia.  Program wspiera aktywną postawę uczestników wobec samych siebie          i wobec otoczenia. Opiera się również na budowaniu prawidłowych nawyków, kompetencji oraz umiejętności. W programie biorą udział uczniowie kl. I-VII wraz z wychowawcami, nauczycielami oraz rodzicami.

W lutym  pracujemy nad kompetencją radość i optymizm.

Będziemy informować o przebiegu pracy uczniów oraz kompetencji danego miesiąca. Uczniom oraz nauczycielom życzymy miłych wrażeń !

Program edukacyjny Leader100

        W ramach realizacji programu edukacyjnego ,,Leader100” uczniowie kl. IV-VII pracowali w lutym nad kompetencją: radość i optymizm. W kl. IV b uczniowie utworzyli ,,PORADNIK POZYTYWNEGO MYŚLENIA”. Nauczyciel języka polskiego przeprowadził z uczniami lekcję pt: ,,Co to znaczy być optymistą?”.  Efekty pracy uczniów zamieszczamy poniżej: