Program rozwoju nawyków i kompetencji ,,Leader100’’

        Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach przystąpiła do programu rozwoju nawyków i kompetencji pt: ,,Leader100’’. Program realizowany będzie  dzięki fundacji REVIMINE oraz fundacji edukacyjnej LEADER100, którzy są sponsorami tego przedsięwzięcia.  Program wspiera aktywną postawę uczestników wobec samych siebie          i wobec otoczenia. Opiera się również na budowaniu prawidłowych nawyków, kompetencji oraz umiejętności. W programie biorą udział uczniowie kl. I-VII wraz z wychowawcami, nauczycielami oraz rodzicami.

W lutym  pracujemy nad kompetencją radość i optymizm.

Będziemy informować o przebiegu pracy uczniów oraz kompetencji danego miesiąca. Uczniom oraz nauczycielom życzymy miłych wrażeń !

Program edukacyjny Leader100

        W ramach realizacji programu edukacyjnego ,,Leader100” uczniowie kl. IV-VII pracowali w lutym nad kompetencją: radość i optymizm. W kl. IV b uczniowie utworzyli ,,PORADNIK POZYTYWNEGO MYŚLENIA”. Nauczyciel języka polskiego przeprowadził z uczniami lekcję pt: ,,Co to znaczy być optymistą?”.  Efekty pracy uczniów zamieszczamy poniżej: