• Kartaka dla górników
 • 1.W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1967) wprowadza się od 2 listopada 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki poza czasem zajęć edukacyjnych, czyli:
  a ) podczas przerw śródlekcyjnych,
  b) w czasie przebywania w szatniach,
  c) przemieszczania się między pomieszczeniami, w sytuacji braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m.

 • 2.Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS bezwzględnie obowiązują zasady:
  a) higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  b) nie można wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Pasowanie uczniów klas I na czytelników biblioteki szkolnej.


            W dniach 9 i 10 grudnia 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Polkowicach miało miejsce uroczyste przyjęcie uczniów klas I w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Celem imprezy było zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem biblioteki szkolnej oraz zachęcenie do czytania książek. Pasowanie odbywało się w czytelni szkolnej, a każda z klas pierwszych uczestniczyła w imprezie w wyznaczonym terminie:

klasa I a – 9 grudnia, 2 godzina lekcyjna,

klasa I b – 10 grudnia, 3 godzina lekcyjna,

klasa I c – 10 grudnia, 4 godzina lekcyjna,

klasa I d – 9 grudnia, 1 godzina lekcyjna,

klasa I e – 10 grudnia, 1 godzina lekcyjna.

Organizatorki imprezy: pani Jolanta Sobczyk i pani Marta Kucharczyk we współpracy z uczniami kl. V d przygotowały warsztaty czytelnicze pt. „W bibliotece”.

W ramach spotkania uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy, a następnie wykonywali przydzielone im zadania. Zadanie pierwsze „Próba ciszy” – wszyscy uczniowie w ciszy wysłuchali bajki A. Frączek „Szklana góra”. Kolejne zadania wykonywane były w grupach:

gr. 1 – wykonanie zakładek do książek,

gr.2 – ruchowa interpretacja wierszyka „Książeczka”.

            Podczas wykonywania zadań pierwszakom pomagali uczniowie z klasy V, którzy odpowiedzialni byli również za prezentację efektów pracy poszczególnych grup. Następnie uczniowie zostali zapoznani z funkcjonowaniem naszej biblioteki, poznali życzenia książki oraz najciekawsze pozycje książkowe znajdujące się w szkolnej wypożyczalni. Obejrzeli również wystawę książek, na której zaprezentowane zostały książki zniszczone przez czytelników oraz, dla porównania, książki zadbane, niezniszczone. Każdy uczeń otrzymał wydrukowane „Życzenia książki” z prośbą o wklejenie ich do zeszytów.

Po złożeniu uroczystej przysięgi uczniowie zostali pasowani przez Książkę na czytelników biblioteki szkolnej. Od tej chwili stali się pełnoprawnymi czytelnikami naszej biblioteki i mogli wypożyczyć po raz pierwszy książki.

            Na zakończenie pierwszaki otrzymały zakładki do książek, a wychowawcy – „Certyfikaty czytelnika”, które umieścili w salach lekcyjnych w widocznym miejscu.

 

 

 

Plebiscyt pt. „Książkowa lista przebojów”.

biblioteka2

W dniach 5 – 12 października 2015 r. w naszej szkole przeprowadzono plebiscyt pt.. „Książkowa lista przebojów”. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach. Na kartach do głosowania wypisywali tytuły trzechnajciekawszych, ich zdaniem, książek dla dzieci i młodzieży, a kartę wrzucali do urny. Następnie wszystkie głosy zostały policzone i powstała

„Książkowa lista przebojów”:

 1. Hugh. Lofting„Doktor Dolitle i jego zwierzęta”
 2. Jeff Kinney„DziennikCwaniaczka”
 3. Joanne K. Rowling„Harry Potter”
 4. Antone de Saint-Exupery„Mały Książę”
 5. Carlo Collodi „Pionokio”
 6. Ferenc Molnar „Chłopcy z Placu Broni”
 7. Kornel Makuszyński „Koziołek Matołek”
 8. Francesca Simon „Koszmarny Karolek”
 9. Sempe i Goscinny„Mikołajek”
 10. 10. C. S. Lewis „Opowieści z Narnii”

 

Narodowe czytanie w naszej szkole.

Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Dnia 4 września 2015 roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach wzięła w nim udział po raz drugi. Od godz. 7.45 – 14.30 na terenie placówki czytano „Lalkę” Bolesława Prusa.W akcję zaangażowani zostali nauczyciele, uczniowie oraz rodzice.Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie byli zapoznawani z życiorysem i twórczością Bolesława Prusa oraz wysłuchali fragmentów „Lalki” czytanej na głos przez rodziców, nauczycieli lub kolegów. W tegorocznej edycji akcji wzięli udział uczniowie klas II – VI.