• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

ORGANIZACJA REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

30.03.2020 r. – poniedziałek

31.03.2020 r. – wtorek

01.04.2020 r. – środa

1. Klasy I-III -zajęcia lekcyjne  zgodnie z planem (8.00-10.35)

11.30 -12.30  – Rekolekcje w Kościele św. Michała. Do kościoła zaprowadzają wyznaczeni opiekunowie.

2. Klasy IV-VIII  – zajęcia lekcyjne zgodnie z planem (8.00-9.40)

10.0 -11.00  – Rekolekcje w Kościele św. Michała. Do kościoła zaprowadzają wyznaczeni opiekunowie.

Po rekolekcjach uczniowie idą do domu lub wracają do szkoły z wyznaczonymi opiekunami, którzy będą czekać pod kościołem. Stołówka i świetlica szkolna pracują bez zmian, zgodnie z harmonogramem.

Uczniowie, którzy nie będą korzystać ze stołówki szkolnej powinni zgłosić wypis do 25.03.2020 r do godz. 8.00.

* Organizacja rekolekcji została uzgodniona z księdzem proboszczem parafii.