Program edukacyjny Leader100

        W ramach realizacji programu edukacyjnego Leader100 uczniowie kl. IV-VII pracowali nad kompetencją praca zespołowa. Uczniowie kl. IV podczas lekcji religii zajmowali się pracą w grupach i realizowali temat pt: ,,  ,,Zesłanie Ducha Świętego’’ – wyjaśniamy symbole Ducha Św. Poznajemy zadania Apostołów’’.

        W klasach V uczniowie naszej szkoły brali aktywny udział w zajęciach z wychowawcą. W kl. V a integrowali się przy różnorakich zabawach integracyjnych oraz uczyli się tańca:  ,,Jerusalem dance’’.

Z kolei klasa V b doskonaliła umiejętności pracy zespołowej na lekcjach religii. Uczniowie pracowali w małych grupach opracowując zagadnienia dotyczące tematyki św. Teresy   z Lisieux, św. Brata Alberta oraz Ducha Świętego.

Informacja dotycząca rekrutacji uczniów o świetlicy szkolnej i na obiady a rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach informuje,

że w dniach 09.06.2021r. – 24.06.2021r.

będzie prowadzona rekrutacja do świetlicy szkolnej

i na obiady.

Karty zgłoszeń można pobrać
na dyżurce oraz na stronie internetowej szkoły http://sp1.polkowice.pl

w zakładce świetlica/ stołówka.

Karty należy składać w wyznaczonym terminie na dyżurce
lub w świetlicy szkolnej.

Karta zgłoszenia obiady 2021-2022.docx

Karta-świetlica-2021-2022.pdf

„AKCJA INTEGRACJA – SZKOŁA NA OPAK”

1 czerwca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji promującej tolerancję i życzliwość pn. „Akcja integracja – szkoła na opak”. Wymienione wartości są niezwykle cenne, zarówno w relacjach uczniowskich, jak i w życiu każdego człowieka. Aby podkreślić ich znaczenie wśród uczniów prowadzono pogadanki i dyskusje. Głównym celem działań było uświadomienie uczniom, że wzajemna życzliwość i tolerancja to początek oraz podstawa w budowaniu zaufania, a także pozytywnych relacji międzyludzkich. Każda klasa wspólnie wypracowała i zapisała na papierowym szablonie dłoni wybraną sentencję, nawiązującą do wymienionych wartości. Prace wszystkich zespołów zostały zamieszczone na tablicy w holu szkoły tworząc Słońce Życzliwości i Tolerancji. Dziękujemy uczniom i nauczycielom za zaangażowanie się w akcję.