• KOMUNIKAT  9/2021

  POWRÓT UCZNIÓW DO SZKOŁY

  Od 04 maja 2021 r.:

  Uczniowie klas I-III będą uczyli się stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS.

  Uczniowie klas VI-VIII nadal  będą kontynuowali naukę zdalną.

  Od 17 maja  2021 r. - tryb hybrydowy dla klas IV-VIII.

  Od 31 maja 2021 r. - powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej.

  Szczegółowy plan pracy hybrydowej dla klas IV-VIII przekażemy w najbliższych dniach.

Lekcja muzealna

Uczniowie klasy V a mieli okazję uczestniczyć w lekcji muzealnej „ Jak żyli ludzie 1000 lat temu w Polsce”. Tym razem lekcja historii odbyła się wirtualnie w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Naszym przewodnikiem po wystawach był pan Michał Pilas, który opowiedział nam o życiu codziennych ludzi, zamieszkujących ziemie polskie w epoce wczesnopiastowskiej. Dzieci dowiedzieli się, że nasi przodkowie byli od nas niżsi, mieli trudne dzieciństwo, a zęby czyścili sadzą – ale byli też bardzo zaradni, a przedmioty, którymi się otaczali i posługiwali, wykonywali samodzielnie. Mieliśmy okazję zobaczyć repliki zabawek dzieci z tamtej epoki. Było to ciekawe spotkanie, dziękujemy.

Dlaczego ZUS?

W ramach podsumowania projektu z wiedzy o społeczeństwie „Dlaczego ZUS?” 22 kwietnia uczniowie klasy VIII b i d naszej Szkoły odbyli spotkanie online z pracownikiem legnickiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy. Celem „wycieczki” było przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązujących w Polsce. Pani Emilia przedstawiła uczniom główne zadania ZUS-u oraz ubezpieczeń, jakim podlegają osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, a także zasady i sposoby obsługi klientów indywidualnych, tworzenia dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych. Nasz przewodnik po ZUS-ie, pokazał nam poszczególne pomieszczenia i opowiedział, do czego one służą. Wiedza o ubezpieczeniach społecznych jest niezbędna młodym ludziom, aby mogli w przyszłości wykorzystać zdobytą wiedzę w życiu zawodowym .