• KOMUNIKAT  9/2021

  POWRÓT UCZNIÓW DO SZKOŁY

  Od 04 maja 2021 r.:

  Uczniowie klas I-III będą uczyli się stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS.

  Uczniowie klas VI-VIII nadal  będą kontynuowali naukę zdalną.

  Od 17 maja  2021 r. - tryb hybrydowy dla klas IV-VIII.

  Od 31 maja 2021 r. - powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej.

  Szczegółowy plan pracy hybrydowej dla klas IV-VIII przekażemy w najbliższych dniach.

Program edukacyjny Leader100

W ramach realizacji programu edukacyjnego ,,Leader100” uczniowie kl. IV-VII pracowali w kwietniu nad kompetencją: inteligencja i równowaga emocjonalna. W kl. V a i VII b wychowawcy klas rozmawiali z uczniami na temat inteligencji oraz przedstawili prezentację na ten temat. Uczniowie klasy V a pracowali w oparciu o rutyny Myślenia Krytycznego pn. ,,Widzę – Myślę – Zastanawiam się’’ oraz ,,Most’’. Oprócz tego uczniowie obejrzeli film dotyczący typów inteligencji i podczas pracy w grupach zastanawiali się, czy inteligencja to to samo, co bycie mądrym? Uczniowie kl. IV b podczas lekcji języka polskiego poznali ,,Teorię inteligencji wielorakich’’ Howarda Gardnera. Uczniowie zaznajomili się z ośmioma typami inteligencji: językową, muzyczną, matematyczno- logiczną, przestrzenną, kinestetyczną, intrapersonalną, interpersonalną i przyrodniczą. Na lekcji szczegółowo omówili inteligencję interpersonalną, która jest związana z samoświadomością. Pozwala na refleksję nad własnym zachowaniem, własnymi możliwościami, nad uczeniem się, motywacją oraz emocjami. Uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na zestaw pytań. Dzięki temu ćwiczeniu uczniowie dowiedzieli się jak najwięcej o samych sobie.

​​

Dzień Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka,

życzymy wszystkim Strażakom bezpiecznej służby

i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.

Niech ta trudna praca będzie dla Was

źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

Dyrekcja oraz pracownicy SP1 w Polkowicach

Sukces uczennicy 7e

Dzisiaj otrzymaliśmy wiadomość o wynikach XVII Powiatowego Konkursu “Licz się ze słowami”. Konkurs miał za zadanie wyłonić uczniów szczególnie dbających o poprawność językową. Do drugiego etapu przeszło 87 uczestników z powiatu polkowickiego. Miło nam poinformować, że pierwsze miejsce zajęła Lena Sołonynka, uczennica klasy 7e. Gratulujemy sukcesu!

Majowe święta. 1, 2 i 3 maja to daty, o których należy pamiętać.

Początek maja to w naszym kraju czas tradycyjnej „majówki”. W tym roku podobnie jak w ubiegłym w związku ze stanem pandemii wszyscy spędzimy ten czas zachowując niezbędne środki ostrożności. Warto pamiętać, że pierwsze trzy dni maja to dni świąteczne. I tak

– 1 maja to Międzynarodowe Święto Pracy obchodzone od 1890 r. na cześć strajku robotników w Chicago z 1886 r., w naszym kraju święto to często utożsamiane jest z latami 1945-1989 i czasami PRL-u w którym to 1 maja organizowano wielkie pochody zamieniające się w przemarsze na cześć władz.

– 2 maja od 2004 roku to dzień flagi Rzeczpospolitej. Dlaczego akurat ten dzień? To właśnie tego dnia zdobywający w 1945 r. Berlin żołnierze z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zatknęli flagę na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie. Po drugie, w czasach PRL, 2 maja obywatele mieli nakaz zdejmowania flag, tak aby nie były one wywieszone podczas nieuznawanego przez władze święta 3 maja. Zgodnie z uchwałą Sejmu II Rzeczpospolitej z 1 sierpnia 1919 roku  „Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolory biały i czerwony w podłużnych pasach równoległych, z których górny-biały, dolny zaś-czerwony.” Stosunek długości do szerokości chorągwi dla flagi państwowej wynosił 5:8.

– 3 maja to święto konstytucji. Święto to zostało wprowadzone na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki pierwszej w Europie, a drugiej na Świecie Konstytucji w dniu 3 Maja w 1791 r. Dzień ten został uznany świętem już 5 maja 1791 roku. Od 1946 roku świętowanie tego dnia było zakazane przez władze aż do roku 1990.

Jak można uczcić wszystkie te następujące po sobie święta? Najprostszą metodą, do której wszystkich serdecznie zachęcamy jest wywieszenie Flagi Rzeczpospolitej Polskiej na terenie swojej posesji. W ten prosty sposób możecie okazać szacunek symbolom narodowym Polski i naszemu dziedzictwu kulturowemu.