Spotkanie on-line – COVID-19

Szanowni Rodzice!

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu on-line poświęconemu szczepieniom dzieci
i młodzieży przeciw COVID-19 prowadzonym w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Prelegentami będą pan prof. dr hab. Leszek Szenborn kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii
i Chorób Infekcyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz pani Barbara Korzeniowska wicedyrektor ds. lecznictwa otwartego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, lekarz medycyny.

Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 24 czerwca 2021 r. (czwartek)
o godz. 17.30, przewidywany czas trwania spotkania 1,5 godz.

Spotkanie odbędzie się pod poniższym linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWY5MmE3NWEtMjk1Ny00YTIyLWJlMGMtMzJlY2Y2YTY1OWFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d24a0824-1e4c-45a4-9762-104e8a8fb2ee%22%2c%22Oid%22%3a%2252311543-ce04-4bc4-b159-2404ca188f5e%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Z wyrazami szacunku

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

Powszechny Punkt Szczepień

W Polkowicach funkcjonuje Powszechny Punkt Szczepień, w którym szybko, sprawnie i bezpiecznie można zaszczepić się przeciwko COVID-19. Szczepiąc się, wykazujemy odpowiedzialność oraz społeczną solidarność, zapewniając przy tym sobie i swoim bliskim bezpieczeństwo. Im więcej osób to zrobi, tym szybciej wrócimy do względnej normalności.

Uwaga ósmoklasiści !

Informujemy, że wyniki egzaminu ósmoklasisty będą udostępnione na stronie www.wyniki.edu.pl , w dniu 2 lipca 2021r. Zaświadczenia o wynikach egzaminu będą wydawane zdającym dnia 9 lipca 2021r. w holu szkoły według harmonogramu: 8a – godzina 10.00, 8b – godzina 10.30, 8c – godzina 11.00, 8d – godzina 11.30

English Cafe 14 czerwca (poniedziałek)

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli do
Kawiarenki Językowej
Kawiarenka czynna będzie podczas przerw lekcyjnych od godziny 9.40 do godziny 13.45. na placu rekreacyjnym
Oferujemy:
pyszne ciasto, pączki, przekąski, napoje, kawę, herbatę.
Zapewniamy: profesjonalną obsługę i miłą atmosferę okazję, by zaprosić miłą sercu osobę na ciastko lub soczek
oraz przede wszystkim:
możliwość konwersacji w języku angielskim, gdyż nasi kelnerzy przyjmują zamówienia składane wyłącznie po angielsku!
Całkowity dochód ze sprzedaży produktów zostanie przekazany do Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci w ramach akcji charytatywnej Pola Nadziei organizowanej w naszej szkole.
Słownictwo i wyrażenia przydatne do składania zamówienia znajdziecie na plakatach informacyjnych. Osobom nieśmiałym zapewniamy pomoc w wyborze dań a zapominalskim podpowiemy angielskie słówka!

Enjoy your meals ! Bon appetit! Smacznego !

        Organizatorzy: Joanna Kamińska oraz uczniowie klasy 8c, 8a