• Slider

Program edukacyjny Leader100

Program edukacyjny Leader100 W ramach realizacji programu edukacyjnego ,,Leader100” uczniowie kl. IV-VII pracowali w lutym nad kompetencją: radość i optymizm. W kl. IV b uczniowie utworzyli ,,PORADNIK POZYTYWNEGO MYŚLENIA”. Nauczyciel języka polskiego przeprowadził z uczniami lekcję pt: ,,Co to znaczy być optymistą?”. Efekty pracy uczni ów zamieszczamy poniżej:

Prace w ramach programu Lider 100

Zarówno uczniowie kl. V a oraz kl. VII b razem z wychowawcą klasy poznali iomówili książkę pt: “Radość i wyspa Hop Siup”. Pracując w grupach rozmawiali o tym,czym jest dla nich radość. Cieszymy się ze wspaniałej pracy naszych uczni ów oraz nauczycieli w ramach realizacji programu ,,Leader100”. Życzymy powodzenia w pracy nad pozostałymi kompetencjami miesiąca 🙂

Wyniki z IX KONKURSU „CUKIEREK ZA ŻYCZLIWOŚĆ – I TY MOŻESZ ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM”

We wrześniu nasza Szkoła przystąpiła do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Cukierek za życzliwość – i Ty możesz zostać wolontariuszem. Konkurs rozpoczął się 1.10.2020 r. i trwał do 15.01.2021 r. Celem konkursu było niesienie bezinteresownej pomocy potrzebującym we współpracy z rodzicami i czerpanie z tego satysfakcji. Uczniowie wykonywali zadania wobec bliźnich, które zapisywali w Zeszytach Dobrych Uczynków. Zadania były potwierdzane przez rodziców i osoby względem, których czyniono dobro.
Komisja wyłoniła laureatów
I miejsce Hanna Paszkiewicz klasa 6 c
II miejsce Tymoteusz Baran 2 c
III miejsca nie przyznano
Wszyscy uczestnicy otrzymali cząstkową ocenę – celujący z religii, a laureaci nagrody rzeczowe.
Zeszyt Dobrych Uczynków Hanny Paszkiewicz będzie reprezentował szkołę na szczeblu ogólnopolskim.

Małgorzata Czerep
koordynator konkursu na terenie szkoły

OK w naszej szkole

Zakończyliśmy realizację programu CRS1 – Całościowy Rozwój Szkół Centrum Edukacji Obywatelskiej.  

Założeniem dwuletniego programu realizowanego w szkole było sukcesywne wprowadzanie do codziennych praktyk elementów “Oceniania Kształtującego – OK”.  Zrealizowanie 6 modułów kursu oraz zadań ujętych w programie pozwoliło nam na wdrożenie najważniejszych elementów OK:  

  1. cele i kryteria sukcesu na lekcji 
  2. podsumowanie lekcji 
  3. kryteria do różnych form prac uczniowskich 
  4. informacja zwrotna 

Ocenianie kształtujące podnosi znacząco efektywność nauczania, zwiększa szanse uczniów na dobre wyniki w egzaminach zewnętrznych, wspiera kompetencje w zakresie uczenia się. Nauczyciel wciąż obserwuje, planuje, dokonuje niezbędnych analiz, interpretuje uzyskane informacje zwrotne od uczniów, sam przekazuje swoje spostrzeżenia, uczy samooceny i oceny koleżeńskiej. OK stwarza uczniowi możliwość samorozwoju poprzez konsekwentne ujawnianie mocnych stron oraz uzyskiwanie informacji o możliwościach dalszego rozwoju i poprawy wyników w nauce. 

,,Czyściochowa Akademia”

Drodzy rodzice!

Z przyjemnością informujemy, że klasa Ia przystąpiła do udziału w ogólnopolskim programie edukacyjnym ,,Czyściochowa Akademia”.

Program ten polega na przekazywaniu wiedzy w angażującej formie doświadczeń oraz eksperymentów. Organizatorem programu jest firma Rossmann, a działanie jest prowadzone w ramach programu Rossnę! Junior.

Uczniowie klasy Ia będą zdobywać wiedzę na temat higieny i odporności, w każdy obszar tematyczny zostaną wprowadzeni edukacyjnym filmem oraz ciekawym eksperymentem, zajęcia pobudzą wyobraźnię oraz aktywność uczniów.

Wierzymy, że wraz z zaangażowaniem rodziców, możemy realnie wspierać kształtowanie dobrych nawyków higienicznych dzieci od najmłodszych lat.