• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Bijemy rekord świata uczestnicząc w lekcji on-line wychowania fizycznego

           Dnia 22 kwietnia, tj. w środę o godz. 14:30 naszego czasu uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami, nauczycielami ustanowili Rekord Świata w największej lekcji WF on-line. W tym samym czasie cały świat zjednoczył się przez 30 minut wspólnego treningu.

Organizatorem wydarzenia było Vision4Sport i Fundacja V4Sport. Partnerami globalnymi byli Active Healthy Kids i International Sport and Culture Association. Uczniowie, rodzice i nauczyciele aktywnie uczestniczyli w międzynarodowym wydarzeniu.

       Wspólny trening był zarówno świetną zabawą dla wszystkich aktywnych uczestników, a jednocześnie dawką codziennej aktywności fizycznej, która jest niezbędna dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Dziękujemy rodzicom i dzieciom za zaangażowanie podczas największej w historii lekcji wf on-line, którzy poświęcili swój czas i ćwiczyli razem z nami przed monitorem komputera. Jesteśmy wspaniali… Brawo MY To była historyczna lekcja wychowania fizycznego … równiez dla naszej ,,Jedynki” 🙂

 BRAWO ,,JEDYNKA” !!!!

#StayHome#StayActive

Stronger Together !

Bookmark the permalink.

Comments are closed.