• Kartaka dla górników
 • 1.W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1967) wprowadza się od 2 listopada 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki poza czasem zajęć edukacyjnych, czyli:
  a ) podczas przerw śródlekcyjnych,
  b) w czasie przebywania w szatniach,
  c) przemieszczania się między pomieszczeniami, w sytuacji braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m.

 • 2.Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS bezwzględnie obowiązują zasady:
  a) higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  b) nie można wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci  i młodzieży

Nasza szkoła dołączyła do światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Przez pierwszych 19 dni listopada na całym świecie organizacje i instytucje pracujące z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami mówią o szacunku, bezpieczeństwie, wolności     i prowadzą szereg działań, których celem jest edukowanie i profilaktyka w zakresie zapobiegania przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Podczas tegorocznej edycji Kampanii 19 dni aż 247 miejsc w Polsce będzie mieniło się kolorem pomarańczowym- jest to KOLOR KAMPANII, a pomarańczowa WSTĄŻKA jego SYMBOLEM. Zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w kampanii oraz rozpowszechniania hasła kampanii. #Razem budujemy świat bez przemocy!
Pedagodzy i psycholog szkolny

Program grantowy Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” – wydłużenie terminu składania wniosków.

Termin składania oświadczeń w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” został wydłużony do 29 października 2021r. do godz. 14.00.
Jednocześnie przesyłamy jeszcze raz obowiązujący komplet dokumentów (z prośbą o przesłanie ), które należy złożyć w ramach Granty PPGR. Proszę aby oświadczenie było wydrukowane w całości wraz z zasadami przetwarzania danych osobowych, bo tylko wtedy OŚWIADCZENIE rodzica, bądź pełnoletniego ucznia jest właściwe.

W związku z powyższym przesyłamy w załączeniu:

1. Oświadczenie rodzica.

2. Oświadczenie pełnoletniego ucznia.

3. Regulamin Konkursu.

4. Informacje dodatkowe.

Wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego na projekt koszulki  torby ekologicznej

I miejsce – Maciej Klimkiewicz- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach

Projekt koszulki torby ekologicznej
Projekt koszulki torby ekologicznej

II miejsce- Natalia Szpotańska – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach

Projekt koszulki torby ekologicznej
Projekt koszulki torby ekologicznej

III miejsce – Claudia Grzesik – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach

Projekt koszulki torby ekologicznej
Projekt koszulki torby ekologicznej

Wyróżnienie – Lena Bożeńska – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach   

Projekt koszulki torby ekologicznej
Projekt koszulki torby ekologicznej

Wyróżnienie – Adrian Ściana – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach      

Projekt koszulki torby ekologicznej
Projekt koszulki torby ekologicznej

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w naszym konkursie, a laureatom serdecznie gratulujemy. Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas pikniku ekologicznego, który odbędzie się 22.10.2021 r. o godz. 14.00 w SP1 w Polkowicach. Gorąco wszystkich  zapraszamy!!!

Ogłaszamy wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego na projekt koszulki  torby ekologicznej:

I miejsce – Maciej Klimaszewski- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach

II miejsce- Natalia Szpotańska – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach

III miejsce – Claudia Grzesik – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach

Wyróżnienie – Lena Bożeńska – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach

Wyróżnienie – Adrian Ściana – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach      

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w naszym konkursie, a laureatom serdecznie gratulujemy. Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas pikniku ekologicznego, który odbędzie się 22.10.2021 r. o godz. 14.00 w SP1 w Polkowicach. Gorąco wszystkich  zapraszamy!!!