• KOMUNIKAT  9/2021

  POWRÓT UCZNIÓW DO SZKOŁY

  Od 04 maja 2021 r.:

  Uczniowie klas I-III będą uczyli się stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS.

  Uczniowie klas VI-VIII nadal  będą kontynuowali naukę zdalną.

  Od 17 maja  2021 r. - tryb hybrydowy dla klas IV-VIII.

  Od 31 maja 2021 r. - powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej.

  Szczegółowy plan pracy hybrydowej dla klas IV-VIII przekażemy w najbliższych dniach.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach przystąpiła do programu „Bezpieczny Dolnyślązak”

Bezpieczny Dolnoślązak IV Edycja - Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Organizatorem programu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Program ten ma na celu podniesienie świadomości uczniów szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Tegoroczna edycja programu „Bezpieczny Dolnyślązak” kładzie nacisk na edukację w strefie ochrony danych osobowych w nauczaniu zdalnym oraz pracy zdalnej. Dodatkowymi obszarami, które będą realizowane w naszej szkole są: pierwsza pomoc oraz bezpieczeństwo na drodze.

Program edukacyjny Leader100

Program edukacyjny Leader100 W ramach realizacji programu edukacyjnego ,,Leader100” uczniowie kl. IV-VII pracowali w lutym nad kompetencją: radość i optymizm. W kl. IV b uczniowie utworzyli ,,PORADNIK POZYTYWNEGO MYŚLENIA”. Nauczyciel języka polskiego przeprowadził z uczniami lekcję pt: ,,Co to znaczy być optymistą?”. Efekty pracy uczni ów zamieszczamy poniżej:

Prace w ramach programu Lider 100

Zarówno uczniowie kl. V a oraz kl. VII b razem z wychowawcą klasy poznali iomówili książkę pt: “Radość i wyspa Hop Siup”. Pracując w grupach rozmawiali o tym,czym jest dla nich radość. Cieszymy się ze wspaniałej pracy naszych uczni ów oraz nauczycieli w ramach realizacji programu ,,Leader100”. Życzymy powodzenia w pracy nad pozostałymi kompetencjami miesiąca 🙂