Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.


Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Grafika na ciemnoniebieskim tle z tekstem: Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

ródło/https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

W celu ujednolicenia systemu kształcenia na odległość w naszej Szkole wdrażamy platformę edukacyjną do zdalnego nauczania „OFFICE 365 dla Edukacji”. Jest to nowe rozwiązanie do komunikowania się, dzięki któremu można prowadzić lekcje w trybie online. Dla wszystkich nauczycieli i uczniów zostaną utworzone konta szkolne na sieciowej platformie  Microsoft Office 365. Dzięki temu rozwiązaniu uczniowie i nauczyciele będą mogli bezpłatnie korzystać  z pakietu Office 365 Education, zawierającego programy Word, Excel, PowerPoint i OneNote, a  także narzędzia do pracy w zdalnej klasie w postaci Microsoft Teams pozwalającej organizować spotkania, nawiązywać połączenia  i współpracować z wykorzystaniem  przeglądarki internetowej.

Firma Microsoft  gwarantuje też bezpieczeństwo danych przesyłanych za pośrednictwem platformy sieciowej ograniczając ich wykorzystanie wyłącznie do celów administracyjno edukacyjnych niezbędnych do funkcjonowania szkoły.

Dyrektor Szkoły