• Kartaka dla górników
 • 1.W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1967) wprowadza się od 2 listopada 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki poza czasem zajęć edukacyjnych, czyli:
  a ) podczas przerw śródlekcyjnych,
  b) w czasie przebywania w szatniach,
  c) przemieszczania się między pomieszczeniami, w sytuacji braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m.

 • 2.Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS bezwzględnie obowiązują zasady:
  a) higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  b) nie można wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Turniej szachowy z okazji Dnia Niepodległości

W dniu 9 listopada odbył się Turniej szachowy z okazji Święta Niepodległości zorganizowanym przez Centrum Kultury w Polkowicach. Z naszej szkoły udział wzięli: Jacek Bobeła (IVa), Matusz Isztwan (IVb), Julian Musielak (IVc), Oliwier Skowroński (Vb), Fabian Musielak i Maciej Bobeła (obaj z klasy VIa). Uczniowie podzieleni byli na dwie kategorie wiekowe. W pierwszej kategorii klas I-IV drugie miejsce zajął Jacek Bobeła, a trzecie Julian Musielak, natomiast w klasach V-VIII trzecie miejsce zajął Fabian Musielak. Turniej przebiegł w miłej atmosferze, pełnej emocji i zaciętych partii szachowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i breloczki szachowe, a najlepsza trójka dodatkowo otrzymała statuetki. Gratulacje dla naszych uczniów za odwagę i walkę.

Szkoła do hymnu

Czy uczniowie SP1 znają hymn? Odpowiedź brzmi “tak”. Udowodnili to biorąc  udział w akcji ,,Szkoła do hymnu”. 10 listopada o godzinie 11.11 uczniowie  wszystkich klas wraz z dyrekcją i nauczycielami uroczyście odśpiewali hymn Mazurka Dąbrowskiego. Biorąc udział w akcji uczniowie udowodnili, że znajomość polskiej historii i symboli narodowych jest im znana i bliska. Brawo młodzi Polacy! 

Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Jest nam bardzo miło poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany, co jest równoznaczne z tym, że otrzymaliśmy pieniądze na realizację zadań związanych z rozwojem czytelnictwa w naszej szkole czyli, np. na zakup czytników e-book, zakup lektur oraz nowości wydawniczych, organizację imprez czytelniczych.

Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.