Białe Noce

We wtorek 22 czerwca we Wrocławiu w Dolnośląskim Centrum Filmowym z ponad rocznym opóźnieniem odbyła się Gala wręczenia nagród laureatom konkursu historycznego Wiedzy o Rosji „Białe Noce”. Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że w gronie zwycięzców znalazł się nasz uczeń Mikołaj (w chwili obecnej już absolwent jedynki). Laureatowi serdecznie gratulujemy. Białe Noce to konkurs wymagający olbrzymiej wiedzy ale nagrody są atrakcyjne. Przez wiele lat laureaci konkursu wyjeżdżali na długą wycieczkę do Petersburga, niestety od zeszłego roku ze względu na pandemię nie było to możliwe, choć w przyszłej edycji mamy nadzieję na powrót do tej tradycji. Nasza placówka bierze udział w tym konkursie od trzech lat, gdyż dopiero od tego czasu konkurs jest dostępny dla szkół podstawowych. Wszystkich uczniów, obecnych klas VI i VII zainteresowanych udziałem w przyszłorocznej edycji Białych Nocy zapraszam po wakacjach do kontaktu z nauczycielem historii Panem Marcinem Zarzyckim a już dziś polecam zacząć interesować się burzliwą historią Rosji. Naprawdę warto.

03011401

Spotkanie on-line – COVID-19

Szanowni Rodzice!

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu on-line poświęconemu szczepieniom dzieci
i młodzieży przeciw COVID-19 prowadzonym w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Prelegentami będą pan prof. dr hab. Leszek Szenborn kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii
i Chorób Infekcyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz pani Barbara Korzeniowska wicedyrektor ds. lecznictwa otwartego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, lekarz medycyny.

Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 24 czerwca 2021 r. (czwartek)
o godz. 17.30, przewidywany czas trwania spotkania 1,5 godz.

Spotkanie odbędzie się pod poniższym linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWY5MmE3NWEtMjk1Ny00YTIyLWJlMGMtMzJlY2Y2YTY1OWFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d24a0824-1e4c-45a4-9762-104e8a8fb2ee%22%2c%22Oid%22%3a%2252311543-ce04-4bc4-b159-2404ca188f5e%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Z wyrazami szacunku

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

Powszechny Punkt Szczepień

W Polkowicach funkcjonuje Powszechny Punkt Szczepień, w którym szybko, sprawnie i bezpiecznie można zaszczepić się przeciwko COVID-19. Szczepiąc się, wykazujemy odpowiedzialność oraz społeczną solidarność, zapewniając przy tym sobie i swoim bliskim bezpieczeństwo. Im więcej osób to zrobi, tym szybciej wrócimy do względnej normalności.