• Slider

Medycy, dziękujemy! 

„Medycy, dziękujemy!” to akcja, która pokazuje, że życzliwość to nasza supermoc.

Kiedy wybuchła pandemia okazało się, że jako społeczeństwo mamy wspólną supermoc –życzliwość. Uczniowie klasy 2a narysowali życzliwe podziękowania dla medyków, aby wiedzieli, że są wspierani przez społeczeństwo. Przypominamy o tym , że życzliwość daje  siłę, by stawiać czoła wyzwaniom.

Uczniowie wiedzą, że życzliwość to supermoc!

Podziękowanie

Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa nr1 w Polkowicach otrzymała podziękowania za udział uczniów w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych „Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia” i „BohaterON”. Dzięki podejmowanym działaniom w naszej szkole upowszechniano wiedzę o Powstaniu Warszawskim. Popularyzowano dokonania polskiej archeologii, jej znaczenia w budowie lokalnego i narodowego dziedzictwa. Dziękujemy.

Wyniki z IX KONKURSU „CUKIEREK ZA ŻYCZLIWOŚĆ – I TY MOŻESZ ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM”

We wrześniu nasza Szkoła przystąpiła do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Cukierek za życzliwość – i Ty możesz zostać wolontariuszem. Konkurs rozpoczął się 1.10.2020 r. i trwał do 15.01.2021 r. Celem konkursu było niesienie bezinteresownej pomocy potrzebującym we współpracy z rodzicami i czerpanie z tego satysfakcji. Uczniowie wykonywali zadania wobec bliźnich, które zapisywali w Zeszytach Dobrych Uczynków. Zadania były potwierdzane przez rodziców i osoby względem, których czyniono dobro.
Komisja wyłoniła laureatów
I miejsce Hanna Paszkiewicz klasa 6 c
II miejsce Tymoteusz Baran 2 c
III miejsca nie przyznano
Wszyscy uczestnicy otrzymali cząstkową ocenę – celujący z religii, a laureaci nagrody rzeczowe.
Zeszyt Dobrych Uczynków Hanny Paszkiewicz będzie reprezentował szkołę na szczeblu ogólnopolskim.

Małgorzata Czerep
koordynator konkursu na terenie szkoły

OK w naszej szkole

Zakończyliśmy realizację programu CRS1 – Całościowy Rozwój Szkół Centrum Edukacji Obywatelskiej.  

Założeniem dwuletniego programu realizowanego w szkole było sukcesywne wprowadzanie do codziennych praktyk elementów “Oceniania Kształtującego – OK”.  Zrealizowanie 6 modułów kursu oraz zadań ujętych w programie pozwoliło nam na wdrożenie najważniejszych elementów OK:  

  1. cele i kryteria sukcesu na lekcji 
  2. podsumowanie lekcji 
  3. kryteria do różnych form prac uczniowskich 
  4. informacja zwrotna 

Ocenianie kształtujące podnosi znacząco efektywność nauczania, zwiększa szanse uczniów na dobre wyniki w egzaminach zewnętrznych, wspiera kompetencje w zakresie uczenia się. Nauczyciel wciąż obserwuje, planuje, dokonuje niezbędnych analiz, interpretuje uzyskane informacje zwrotne od uczniów, sam przekazuje swoje spostrzeżenia, uczy samooceny i oceny koleżeńskiej. OK stwarza uczniowi możliwość samorozwoju poprzez konsekwentne ujawnianie mocnych stron oraz uzyskiwanie informacji o możliwościach dalszego rozwoju i poprawy wyników w nauce.