• KOMUNIKAT  9/2021

  POWRÓT UCZNIÓW DO SZKOŁY

  Od 04 maja 2021 r.:

  Uczniowie klas I-III będą uczyli się stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS.

  Uczniowie klas VI-VIII nadal  będą kontynuowali naukę zdalną.

  Od 17 maja  2021 r. - tryb hybrydowy dla klas IV-VIII.

  Od 31 maja 2021 r. - powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej.

  Szczegółowy plan pracy hybrydowej dla klas IV-VIII przekażemy w najbliższych dniach.

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „MISTRZ ORTOGRAFII” DLA UCZNIÓW KLAS VII-VIII

Dnia 06.05.2021 roku uczniowie klas VII-VIII Szkoły Podstawowej nr 1
im. J. Wyżykowskiego w Polkowicach wzięli udział w szkolnym konkursie ortograficznym pt. „Mistrz Ortografii”.

Cele konkursu: rozbudzenie zainteresowań pięknem języka ojczystego, kształcenie wśród uczniów umiejętności ortograficznych, zachęcenie uczniów do zdrowej rywalizacji, stosowanie zasad ortograficznych w pracach pisemnych, wdrażanie do samokontroli i samooceny.

Szkolna Komisja Konkursowa w kryteriach oceny napisanych dyktand brała pod uwagę: poprawność ortograficzną, poprawność interpunkcyjną, estetykę zapisu, odkodowanie wyrazów.

W konkursie wzięło udział 18 uczniów klas VII–VIII. Zadaniem uczestników było poprawne odkodowanie wyrazów i napisanie dyktanda. Szkolna Komisja Konkursowa przyznała następujące miejsca:

W kategorii klas VII:  

I miejsce Lena Sołonynka kl. VII e  

II miejsce Alicja Kopeć  kl. VII c  

III miejsce Maja Borek kl. VII e  

W kategorii klas VIII:

I miejsce Aleksandra Rzepecka kl. VIII c  

II miejsce Katarzyna Kamińska kl. VIII a  

III miejsce Alicja Tomczak kl. VIII c  

SERDECZNIE GRATULUJEMY!  

DZIĘKUJEMY UCZNIOM ZA UDZIAŁ W KONKURSIE.

Organizator: Anna Sobczyk-Stryjek

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego na maskotkę

Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach

W miesiącu kwietniu uczniowie klas I-VIII  brali udział w konkursie na  maskotkę Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach

Cele konkursu:

 1. kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej,
 2. popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych i grafiki komputerowej,
 3. rozwijanie kreatywności uczestników.

Szkolna Komisja Konkursowa w kryteriach oceny  wykonanych maskotek i projektów   brała pod uwagę: nawiązanie maskotki  do wizerunku szkoły, jednoznacznie kojarzenie się z nią, posiadanie elementów szkolnych   lub nawiązanie  do tradycji naszej szkoły, niepowtarzalność, oryginalność, łatwość rozpoznawania, odznaczanie się walorami artystycznymi  (kompozycja, gama kolorystyczna, jakość wykonania).

Szkolna Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów konkursu i przyznała pięć wyróżnień:

I miejsce-  Piotr Andrzejak kl. VI e 

II miejsce -Miłosz Gorczyca kl. V b 

III miejsce – Igor Pereszczuk kl. VI e

Wyróżnienia:

Miłosz Bielak kl. IV b

Adrian Ściana kl. VI e

Miłosz Kaczorowski kl. VII a

Wojciech Walkowiak kl. VII b

Mateusz Ozga  kl. VII b

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom i życzymy   powodzenia w kolejnych konkursach. Dziękujemy wszystkim pozostałym uczestnikom za udział w konkursie. Nagrody dla zwycięzców ufundowała Rada Rodziców i zostaną one wręczone w czasie nauki stacjonarnej w szkole.

Awiatorzy…

W poniedziałek, uczniowie klasy 3B mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach online z Panią Anną Litwinek – autorką książki “Awiatorzy. Podniebne przygody polskich lotniczek i lotników”. Pani Anna przybliżyła historie polskich lotników oraz nauczyła nas posługiwać się alfabetem lotniczym. “Marzenia są w zasięgu ręki, a właściwie w zasięgu… skrzydeł!” Serdecznie dziękujemy za świetne zajęcia!

Program edukacyjny Leader100

W ramach realizacji programu edukacyjnego ,,Leader100” uczniowie kl. IV-VII pracowali w kwietniu nad kompetencją: inteligencja i równowaga emocjonalna. W kl. V a i VII b wychowawcy klas rozmawiali z uczniami na temat inteligencji oraz przedstawili prezentację na ten temat. Uczniowie klasy V a pracowali w oparciu o rutyny Myślenia Krytycznego pn. ,,Widzę – Myślę – Zastanawiam się’’ oraz ,,Most’’. Oprócz tego uczniowie obejrzeli film dotyczący typów inteligencji i podczas pracy w grupach zastanawiali się, czy inteligencja to to samo, co bycie mądrym? Uczniowie kl. IV b podczas lekcji języka polskiego poznali ,,Teorię inteligencji wielorakich’’ Howarda Gardnera. Uczniowie zaznajomili się z ośmioma typami inteligencji: językową, muzyczną, matematyczno- logiczną, przestrzenną, kinestetyczną, intrapersonalną, interpersonalną i przyrodniczą. Na lekcji szczegółowo omówili inteligencję interpersonalną, która jest związana z samoświadomością. Pozwala na refleksję nad własnym zachowaniem, własnymi możliwościami, nad uczeniem się, motywacją oraz emocjami. Uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na zestaw pytań. Dzięki temu ćwiczeniu uczniowie dowiedzieli się jak najwięcej o samych sobie.

​​