JUNIOR EDU- ŻYWIENIE

środa, 4 stycznia 2023

Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach uczestniczy w realizacji zadania pn. „Przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Akronim: Junior-Edu-Żywienie (JEŻ)”
Zadanie finansowane jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki na podstawie Umowy nr MEiN/2022/DPI/96 z dnia 7.03.2022 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://jez.edu.pl

red. sp1_mkosinska

Strony w dziale:

Strony w dziale: