„Babcia, dziadek, mama, tata – rodzina razem dla eko-świata”.

niedziela, 18 czerwca 2023

Konkurs dotyczy ekologii (ochrona środowiska, zmiany klimatu, adaptacja i mitygacja), jego organizatorem i fundatorem nagród jest Burmistrz Polkowic.

Uczestnikiem Konkursu jest Zespół składający się z 4 osób zamieszkujących na terenie gminy Polkowice, w tym: 1 dziecko w wieku od 6 do 14 lat; 2 osoby w wieku od 25 do 49 roku życia oraz 1 osoba od 50 roku życia.

Konkurs rozpocznie prezentacja mówiąca o celach i funkcjach, jakie pełni zielono-niebieska infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu, o którym mowa w ust.1. Ukazywać będzie ona problemy środowiskowe gminy oraz edukować, w jaki sposób zielono - niebieska infrastruktura pozwala na adaptację i mitygację Polkowic do postępujących zmian klimatu.

Konkurs składać się będzie z dwóch rund. Pierwsza runda polegać będzie na rozwiązaniu przez każdy Zespół quizu składającego się z pytań zamkniętych. Wspólne odpowiadanie na pytania przyczyni się do integrowania przy jednoczesnym zwiększaniu swojej wiedzy na temat ekologicznych rozwiązań w codziennym życiu. Dzieleniu się wiedzą pomiędzy członkami wielopokoleniowego Zespołu. W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Ilość prawidłowych odpowiedzi równa się liczbie punktów przyznanych w ramach rundy I ( za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt, za każdą częściową punktacja ułamkowa). Do rundy II przechodzi 6 drużyn, które uzyskały największą liczbę punktów w ramach quizu.

II runda polegać będzie na przedstawieniu jak największej ilości codziennych rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i przeciwdziałaniu postępującym zmianom klimatu. Zostanie włączony minutnik, który odliczy dokładnie 3 minuty na spisanie wszystkich propozycji. Zespoły spisywać będą swoje pomysły na eko-kartkach papieru.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 21 czerwca 2023 roku o godzinie 16.00 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Polkowicach ul. H. Dąbrowskiego 1A, wręczenie nagród odbędzie się podczas Jarmarku św. Sebastiana w dniu 09 lipca 2023 roku.

Zgłoszenia do konkursu należy składać do dnia 19 czerwca 2023 roku do godz. 15.30 w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, Rynek 1 (załącznik nr 1).

Zachęcamy do udziału w konkursie! Więcej informacji znajdziecie w dokumencie poniżej.

red. sp1_mkosinska

Strony w dziale:

Strony w dziale: