„AKCJA INTEGRACJA – SZKOŁA NA OPAK”

1 czerwca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji promującej tolerancję i życzliwość pn. „Akcja integracja – szkoła na opak”. Wymienione wartości są niezwykle cenne, zarówno w relacjach uczniowskich, jak i w życiu każdego człowieka. Aby podkreślić ich znaczenie wśród uczniów prowadzono pogadanki i dyskusje. Głównym celem działań było uświadomienie uczniom, że wzajemna życzliwość i tolerancja to początek oraz podstawa w budowaniu zaufania, a także pozytywnych relacji międzyludzkich. Każda klasa wspólnie wypracowała i zapisała na papierowym szablonie dłoni wybraną sentencję, nawiązującą do wymienionych wartości. Prace wszystkich zespołów zostały zamieszczone na tablicy w holu szkoły tworząc Słońce Życzliwości i Tolerancji. Dziękujemy uczniom i nauczycielom za zaangażowanie się w akcję.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.