• KOMUNIKAT 7/2021


    W okresie od 19 kwietnia 2021 r. do 25 kwietnia 2021 r.:

    1. Uczniowie klas I-VIII będą kontynuowali naukę  zdalną.
    2. Wszystkie informacje na bieżąco będą pojawiały się na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebooka.

Komunikat dla Rodziców

WAŻNE-akt…2

Wytyczne GIS, MZ i MEN

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych,
rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych edukacja wczesnoszkolna

Bookmark the permalink.

Comments are closed.