21 marca obchodzimy nie tylko pierwszy dzień wiosny, ale i Światowy Dzień Zespołu Downa.

Jest to dzień skarpetek nie do pary, które symbolizują niedopasowane chromosomy. Zespół Downa posiadają osoby obdarzone dodatkowym chromosomem. To on modyfikuje rozwój i kształtuje cechy wyróżniające daną osobę pośród innych ludzi. Angielski lekarz John Langdon Down w roku 1866 jako pierwszy opisał podobieństwo grupy osób z odmiennym rozwojem, które nie były ze sobą spokrewnione. Od jego nazwiska pochodzi nazwa Zespołu Downa. Data obchodów Trisomii 21 jest symboliczna. Przypada na 21 dzień 3 miesiąca w roku, ponieważ to właśnie trzeci, dodatkowy chromosom w 21 parze składających się z łańcuchów DNA chromosomów w ludzkich komórkach powoduje występowanie tej wady genetycznej. Uczniowie naszej szkoły z wielkim entuzjazmem przyłączyli się do zorganizowanej akcji. Według własnego pomysłu wykonali papierowe, niezwykle kolorowe skarpety, które zostały zawieszone w różnych miejscach szkoły. Tego dnia założyli również skarpetki nie do pary, jako wyraz tolerancji i solidarności z osobami dotkniętymi tym syndromem. Klasy III i IV wzięły udział w drugiej edycji skarpetkowej akcji w polkowickim Rynku. Wspólnie zawieszali na przygotowanych wokół ratusza sznurach przyniesione przez siebie skarpety. Nasza szkoła otrzymała dyplom za udział w konkursie na najdłuższy łańcuch skarpetkowy. B ardzo dziękujemy wychowawcom, nauczycielom i uczniom za obecność i zaangażowanie w organizację obchodów tego wyjątkowego dnia.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.