• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „MISTRZ ORTOGRAFII” DLA UCZNIÓW KLAS VII-VIII

Dnia 06.05.2021 roku uczniowie klas VII-VIII Szkoły Podstawowej nr 1
im. J. Wyżykowskiego w Polkowicach wzięli udział w szkolnym konkursie ortograficznym pt. „Mistrz Ortografii”.

Cele konkursu: rozbudzenie zainteresowań pięknem języka ojczystego, kształcenie wśród uczniów umiejętności ortograficznych, zachęcenie uczniów do zdrowej rywalizacji, stosowanie zasad ortograficznych w pracach pisemnych, wdrażanie do samokontroli i samooceny.

Szkolna Komisja Konkursowa w kryteriach oceny napisanych dyktand brała pod uwagę: poprawność ortograficzną, poprawność interpunkcyjną, estetykę zapisu, odkodowanie wyrazów.

W konkursie wzięło udział 18 uczniów klas VII–VIII. Zadaniem uczestników było poprawne odkodowanie wyrazów i napisanie dyktanda. Szkolna Komisja Konkursowa przyznała następujące miejsca:

W kategorii klas VII:  

I miejsce Lena Sołonynka kl. VII e  

II miejsce Alicja Kopeć  kl. VII c  

III miejsce Maja Borek kl. VII e  

W kategorii klas VIII:

I miejsce Aleksandra Rzepecka kl. VIII c  

II miejsce Katarzyna Kamińska kl. VIII a  

III miejsce Alicja Tomczak kl. VIII c  

SERDECZNIE GRATULUJEMY!  

DZIĘKUJEMY UCZNIOM ZA UDZIAŁ W KONKURSIE.

Organizator: Anna Sobczyk-Stryjek