• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

 • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

 • Druki do pobrania :
  Ogłoszenie

  Karta półkolonie _lato_2021_SP1
  Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego na maskotkę

Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach

W miesiącu kwietniu uczniowie klas I-VIII  brali udział w konkursie na  maskotkę Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach

Cele konkursu:

 1. kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej,
 2. popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych i grafiki komputerowej,
 3. rozwijanie kreatywności uczestników.

Szkolna Komisja Konkursowa w kryteriach oceny  wykonanych maskotek i projektów   brała pod uwagę: nawiązanie maskotki  do wizerunku szkoły, jednoznacznie kojarzenie się z nią, posiadanie elementów szkolnych   lub nawiązanie  do tradycji naszej szkoły, niepowtarzalność, oryginalność, łatwość rozpoznawania, odznaczanie się walorami artystycznymi  (kompozycja, gama kolorystyczna, jakość wykonania).

Szkolna Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów konkursu i przyznała pięć wyróżnień:

I miejsce-  Piotr Andrzejak kl. VI e 

II miejsce -Miłosz Gorczyca kl. V b 

III miejsce – Igor Pereszczuk kl. VI e

Wyróżnienia:

Miłosz Bielak kl. IV b

Adrian Ściana kl. VI e

Miłosz Kaczorowski kl. VII a

Wojciech Walkowiak kl. VII b

Mateusz Ozga  kl. VII b

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom i życzymy   powodzenia w kolejnych konkursach. Dziękujemy wszystkim pozostałym uczestnikom za udział w konkursie. Nagrody dla zwycięzców ufundowała Rada Rodziców i zostaną one wręczone w czasie nauki stacjonarnej w szkole.

Awiatorzy…

W poniedziałek, uczniowie klasy 3B mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach online z Panią Anną Litwinek – autorką książki “Awiatorzy. Podniebne przygody polskich lotniczek i lotników”. Pani Anna przybliżyła historie polskich lotników oraz nauczyła nas posługiwać się alfabetem lotniczym. “Marzenia są w zasięgu ręki, a właściwie w zasięgu… skrzydeł!” Serdecznie dziękujemy za świetne zajęcia!