• KOMUNIKAT  9/2021

  POWRÓT UCZNIÓW DO SZKOŁY

  Od 04 maja 2021 r.:

  Uczniowie klas I-III będą uczyli się stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS.

  Uczniowie klas VI-VIII nadal  będą kontynuowali naukę zdalną.

  Od 17 maja  2021 r. - tryb hybrydowy dla klas IV-VIII.

  Od 31 maja 2021 r. - powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej.

  Szczegółowy plan pracy hybrydowej dla klas IV-VIII przekażemy w najbliższych dniach.

Światowe Dni Zdrowia

W ramach Światowych Dni Zdrowia uczniowie zdobyli wiedzę na temat miejsc występowania kleszczy i zagrożeń związanych z ugryzieniem przez te pajęczaki, poznali sposoby przenoszenia się kleszczy na ludzi i zwierzęta, sposoby zapobiegania atakom kleszczy i ochrony przed przenoszonymi przez nie chorobami oraz uświadomili sobie potrzebę stosowania działań profilaktycznych.

Klasa 3b zaproponowała kilka sposób ochrony przed kleszczami: