• KOMUNIKAT  9/2021

  POWRÓT UCZNIÓW DO SZKOŁY

  Od 04 maja 2021 r.:

  Uczniowie klas I-III będą uczyli się stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS.

  Uczniowie klas VI-VIII nadal  będą kontynuowali naukę zdalną.

  Od 17 maja  2021 r. - tryb hybrydowy dla klas IV-VIII.

  Od 31 maja 2021 r. - powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej.

  Szczegółowy plan pracy hybrydowej dla klas IV-VIII przekażemy w najbliższych dniach.

Majowe święta. 1, 2 i 3 maja to daty, o których należy pamiętać.

Początek maja to w naszym kraju czas tradycyjnej „majówki”. W tym roku podobnie jak w ubiegłym w związku ze stanem pandemii wszyscy spędzimy ten czas zachowując niezbędne środki ostrożności. Warto pamiętać, że pierwsze trzy dni maja to dni świąteczne. I tak

– 1 maja to Międzynarodowe Święto Pracy obchodzone od 1890 r. na cześć strajku robotników w Chicago z 1886 r., w naszym kraju święto to często utożsamiane jest z latami 1945-1989 i czasami PRL-u w którym to 1 maja organizowano wielkie pochody zamieniające się w przemarsze na cześć władz.

– 2 maja od 2004 roku to dzień flagi Rzeczpospolitej. Dlaczego akurat ten dzień? To właśnie tego dnia zdobywający w 1945 r. Berlin żołnierze z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zatknęli flagę na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie. Po drugie, w czasach PRL, 2 maja obywatele mieli nakaz zdejmowania flag, tak aby nie były one wywieszone podczas nieuznawanego przez władze święta 3 maja. Zgodnie z uchwałą Sejmu II Rzeczpospolitej z 1 sierpnia 1919 roku  „Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolory biały i czerwony w podłużnych pasach równoległych, z których górny-biały, dolny zaś-czerwony.” Stosunek długości do szerokości chorągwi dla flagi państwowej wynosił 5:8.

– 3 maja to święto konstytucji. Święto to zostało wprowadzone na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki pierwszej w Europie, a drugiej na Świecie Konstytucji w dniu 3 Maja w 1791 r. Dzień ten został uznany świętem już 5 maja 1791 roku. Od 1946 roku świętowanie tego dnia było zakazane przez władze aż do roku 1990.

Jak można uczcić wszystkie te następujące po sobie święta? Najprostszą metodą, do której wszystkich serdecznie zachęcamy jest wywieszenie Flagi Rzeczpospolitej Polskiej na terenie swojej posesji. W ten prosty sposób możecie okazać szacunek symbolom narodowym Polski i naszemu dziedzictwu kulturowemu.

Lekcja muzealna

Uczniowie klasy V a mieli okazję uczestniczyć w lekcji muzealnej „ Jak żyli ludzie 1000 lat temu w Polsce”. Tym razem lekcja historii odbyła się wirtualnie w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Naszym przewodnikiem po wystawach był pan Michał Pilas, który opowiedział nam o życiu codziennych ludzi, zamieszkujących ziemie polskie w epoce wczesnopiastowskiej. Dzieci dowiedzieli się, że nasi przodkowie byli od nas niżsi, mieli trudne dzieciństwo, a zęby czyścili sadzą – ale byli też bardzo zaradni, a przedmioty, którymi się otaczali i posługiwali, wykonywali samodzielnie. Mieliśmy okazję zobaczyć repliki zabawek dzieci z tamtej epoki. Było to ciekawe spotkanie, dziękujemy.

Dlaczego ZUS?

W ramach podsumowania projektu z wiedzy o społeczeństwie „Dlaczego ZUS?” 22 kwietnia uczniowie klasy VIII b i d naszej Szkoły odbyli spotkanie online z pracownikiem legnickiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy. Celem „wycieczki” było przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązujących w Polsce. Pani Emilia przedstawiła uczniom główne zadania ZUS-u oraz ubezpieczeń, jakim podlegają osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, a także zasady i sposoby obsługi klientów indywidualnych, tworzenia dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych. Nasz przewodnik po ZUS-ie, pokazał nam poszczególne pomieszczenia i opowiedział, do czego one służą. Wiedza o ubezpieczeniach społecznych jest niezbędna młodym ludziom, aby mogli w przyszłości wykorzystać zdobytą wiedzę w życiu zawodowym .