• KOMUNIKAT 6/2021


    W okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r.:

    1. Uczniowie klas I-VIII będą kontynuowali naukę  zdalną.
    2. Wszystkie informacje na bieżąco będą pojawiały się na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebooka.

Wyniki z IX KONKURSU „CUKIEREK ZA ŻYCZLIWOŚĆ – I TY MOŻESZ ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM”

We wrześniu nasza Szkoła przystąpiła do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Cukierek za życzliwość – i Ty możesz zostać wolontariuszem. Konkurs rozpoczął się 1.10.2020 r. i trwał do 15.01.2021 r. Celem konkursu było niesienie bezinteresownej pomocy potrzebującym we współpracy z rodzicami i czerpanie z tego satysfakcji. Uczniowie wykonywali zadania wobec bliźnich, które zapisywali w Zeszytach Dobrych Uczynków. Zadania były potwierdzane przez rodziców i osoby względem, których czyniono dobro.
Komisja wyłoniła laureatów
I miejsce Hanna Paszkiewicz klasa 6 c
II miejsce Tymoteusz Baran 2 c
III miejsca nie przyznano
Wszyscy uczestnicy otrzymali cząstkową ocenę – celujący z religii, a laureaci nagrody rzeczowe.
Zeszyt Dobrych Uczynków Hanny Paszkiewicz będzie reprezentował szkołę na szczeblu ogólnopolskim.

Małgorzata Czerep
koordynator konkursu na terenie szkoły

OK w naszej szkole

Zakończyliśmy realizację programu CRS1 – Całościowy Rozwój Szkół Centrum Edukacji Obywatelskiej.  

Założeniem dwuletniego programu realizowanego w szkole było sukcesywne wprowadzanie do codziennych praktyk elementów “Oceniania Kształtującego – OK”.  Zrealizowanie 6 modułów kursu oraz zadań ujętych w programie pozwoliło nam na wdrożenie najważniejszych elementów OK:  

  1. cele i kryteria sukcesu na lekcji 
  2. podsumowanie lekcji 
  3. kryteria do różnych form prac uczniowskich 
  4. informacja zwrotna 

Ocenianie kształtujące podnosi znacząco efektywność nauczania, zwiększa szanse uczniów na dobre wyniki w egzaminach zewnętrznych, wspiera kompetencje w zakresie uczenia się. Nauczyciel wciąż obserwuje, planuje, dokonuje niezbędnych analiz, interpretuje uzyskane informacje zwrotne od uczniów, sam przekazuje swoje spostrzeżenia, uczy samooceny i oceny koleżeńskiej. OK stwarza uczniowi możliwość samorozwoju poprzez konsekwentne ujawnianie mocnych stron oraz uzyskiwanie informacji o możliwościach dalszego rozwoju i poprawy wyników w nauce. 

,,Czyściochowa Akademia”

Drodzy rodzice!

Z przyjemnością informujemy, że klasa Ia przystąpiła do udziału w ogólnopolskim programie edukacyjnym ,,Czyściochowa Akademia”.

Program ten polega na przekazywaniu wiedzy w angażującej formie doświadczeń oraz eksperymentów. Organizatorem programu jest firma Rossmann, a działanie jest prowadzone w ramach programu Rossnę! Junior.

Uczniowie klasy Ia będą zdobywać wiedzę na temat higieny i odporności, w każdy obszar tematyczny zostaną wprowadzeni edukacyjnym filmem oraz ciekawym eksperymentem, zajęcia pobudzą wyobraźnię oraz aktywność uczniów.

Wierzymy, że wraz z zaangażowaniem rodziców, możemy realnie wspierać kształtowanie dobrych nawyków higienicznych dzieci od najmłodszych lat.